Inspectie en tuchtcollege: Verpleeghuis in Delfzijl mocht 80-jarige vrouw laten verhongeren

Foto ter illustratie. Pixabay

De 80-jarige Geeske Heeg overleed vorig jaar in verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl aan verhongering en uitdroging. Haar arts had beter moeten onderzoeken waarom ze niet at en dronk. Maar de klachten van de nabestaanden zijn verder ongegrond verklaard.

De arts die de demente vrouw behandelde, had niet voetstoots van de verzorgenden mogen aannemen dat ze afwerend reageerde op voedsel en drinken. Hij had de oorzaak zelf moeten onderzoeken. Verder schortte er nog wel het een en ander aan de zorg, maar niet zo erg dat er maatregelen nodig zijn, oordelen het medisch tuchtcollege en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Weduwnaar Siep en dochter Marjet Heeg hebben klachten ingediend bij de inspectie en het tuchtcollege. Geeske weigerde wegens haar dementie voedsel, daarom lieten ze haar opnemen in het verpleeghuis. Maar na haar opname in Vliethoven viel ze ook snel verder af en droogde ze uit, waardoor ze op 17 september vorig jaar overleed.

‘We moesten iets doen’

,,We konden de bewoners die in het tehuis wonen maar niet uit ons hoofd zetten’’, zegt Marjet Heeg. ,,De gedachte dat deze bewoners net als mijn moeder van eten en drinken verstoken zouden blijven, onder het mom dat er geen dwang zou mogen worden toegepast bij afweergedrag, gaf ons het gevoel dat we toch nog iets moesten doen.’’

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg behandelde de klachten van de nabestaanden. De Hoven, de stichting waar Vliethoven onder valt, deed eerst zelf intern onderzoek en liet later na aandringen van de inspectie nog een onafhankelijk onderzoeker de zaak bekijken.

De arts die is aangeklaagd, was de eerste drie weken afwezig vanwege vakantie en nam daarna zonder onderzoek aan dat Geeske niet wilde eten en drinken. Daar had hij beter onderzoek naar moeten doen, vond het tuchtcollege. Dat is alleen niet zo erg dat de arts een maatregel krijgt, want de uitkomst van het onderzoek naar voedselweigering had toch geen ‘behandelbare oorzaak’ opgeleverd.

Klachten komen hard aan

Die klachten zijn bij de medewerkers van De Hoven hard aangekomen, blijkt uit het rapport van een onafhankelijke onderzoeker in opdracht van de inspectie. ,,De onderzoeker acht zowel het perspectief van de familie als van de professionals van Vliethoven begrijpelijk’’, staat in het rapport.

,,De familieleden zijn zich wanhopig gaan voelen omdat ze het gevoel hadden niet gehoord te worden, terwijl ze hun echtgenote of moeder wel hard achteruit zagen gaan. Ze waren onzeker over de zorg. De zorgmedewerkers hebben wel veel zorg, tijd, inzet en aandacht besteed aan het eten en drinken van mevrouw. Ze hebben veel alternatieven geprobeerd. Het is begrijpelijk dat de professionals zich miskend en ondergewaardeerd voelen door de familie. Dat de professionals mevrouw zo snel mogelijk hebben willen laten versterven en dat dit beleid zou zijn van De Hoven, is zeker niet gebleken in dit onderzoek.’’

Dat neemt niet weg dat er van alles te verbeteren was aan de zorg, oordeelt de onderzoeker. Er had meer methodisch gewerkt moeten worden, de afstemming tussen de verschillende zorgverleners kon beter. En er had vooral meer aandacht besteed moeten zijn aan het welbevinden en de samenwerking met de familie. ,,Ieder is in zijn eigen perspectief gebleven.’’

menu