Eigenaren van panden met gasschade en funderingsproblemen moeten een redelijke en desnoods stevige tegemoetkoming in de kosten krijgen voor verbetering van de constructie.

Dat zegt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) die dit opgenomen wil hebben in de nieuwe Tijdelijke Wet Groningen. Het IMG heeft de ministers dit weekend per brief verzocht de wet aan te passen.

Jarenlange discussie

Al vele jaren hebben vele honderden eigenaren van huizen en gebouwen het met bevingsinstanties aan de stok over niet erkende schade onder de grond. De discussie of het hier gasschade door bevingen of diepe bodemdaling betreft, is in volle gang. Er wordt onderzoek naar gedaan. In vele gevallen is er geen relatie met mijnbouw.

Volgens IMG-voorzitter Bas Kortmann is het toekennen van een bijdrage voor het repareren van funderingsschade de enige manier om veel huizen en gebouwen met een constructief gebrek duurzaam te herstellen. ,,Er zal nooit rust en vrede in Groningen komen als mensen blijven worstelen met schade onder de grond en geen toekomstperspectief krijgen.’’

Funderingsschade

Kortmann erkent dat funderingsschade zelden wordt toegeschreven aan gaswinning of andere mijnbouwactiviteiten. Ook als scheuren in de fundering duidelijk zichtbaar zijn en verder gaan in de muur, wordt deze schade niet vergoed. Verergering van bovengrondse scheuren door gaswinning zijn vaak niet uit te sluiten. Voor funderingen die steviger zijn dan de muren erboven, wordt verergering vaak wel uitgesloten. De NAM wordt dan niet aansprakelijk gehouden voor de vaak hoge kosten.

,,Bevingsschade aan muren herstellen en ondertussen niets doen aan de fundering, dat begrijpt de burger niet en ik ook niet. Ook als de muren scheef staan, kan de bewoner zeggen: als ik de muren herstel en ik doe niks onder de grond, heb ik straks weer schade. De burger heeft groot gelijk. Ik wil dat oplossen, maar de wet beperkt me daarin.’’

Tijdelijke Wet Groningen

Om schade onder de grond toch te kunnen erkennen heeft IMG hulp nodig van minister en Tweede Kamer. De Tijdelijke Wet Groningen, die deze maand wordt behandeld, voorziet niet in de mogelijkheid voor IMG om een tegemoetkoming in de kosten van funderingsschade toe te kennen. Kortmann: ,,Wij hebben wettelijk meer armslag nodig.’’

Daarom heeft het IMG-bestuur gewerkt aan een voorstel voor een aanpassing van de Tijdelijke Wet Groningen. Die aanpassing is bij de ministers Bas van ‘t Wout (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en de Tweede Kamer per brief onder de aandacht gebracht. De Tweede Kamer heeft hiervan een afschrift ontvangen.

De IMG-topman noemt Woltersum waar 160 huizen scheurvorming hebben in de fundering. ,,Deskundigen zeggen dat schade niet door gaswinning komt. De gemeente, Nationaal Coördinator Groningen en IMG vinden dat voor de fundering toch geld moet komen uit het bestuursakkoord van 1,5 miljard. In Woltersum wordt een groep huizen aangepakt, maar ik vind dat iedereen recht heeft op een dergelijke faire behandeling.’’Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen