De integratie van statushouders en asielzoekers stokt door corona en de vereenzaming neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat het aantal contacten met de helft is gedaald. ,,Het is echt schrikbarend, hun integratie staat bijna stil’’, zegt cultureel psycholoog Nina Hansen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een team van onderzoekers, studenten en de organisaties Groningen Verwelkomt en Heel Groningen spraken met bijna zestig veelal Syrische vluchtelingen in de regio Groningen. Hansen: ,,Van jong tot oud, man en vrouw, iedereen voelt de impact van de lockdowns, maar vooral de nieuwkomers hebben het moeilijk. Een grote groep verloor zijn baan, buurtinstellingen sluiten, stages gaan niet door en vrijwilligerswerk houdt op. Ouders die hun kinderen naar school brengen, treffen een leeg schoolplein, waardoor het bijna niet mogelijk is je Nederlands nog even te oefenen.’’

Helft contacten van statushouders verdwenen

Niet alle contacten zijn verdwenen. ,,Ze hebben via internet nog wel veel contact met familie en vrienden, maar die bevinden zich vooral in het land van herkomst. Ik sprak mensen die bijna wanhopig zijn. Ze willen zo graag een plek in de maatschappij, maar ze weten gewoon niet wat ze moeten doen. Kijk, tijdens de eerste lockdown stond bijna alles al stil, maar het was nog in de zomer. Je kon nog lekker naar buiten. Maar nu komen de wintermaanden eraan.’’

‘Alleenstaanden verpieteren’

Vooral alleenstaanden zijn kwetsbaar. ,,Ze verpieteren’’, zegt Evert Sulman van Groningen Verwelkomt. ,,De muren komen op ze af.’’ De onderzoekers pleiten ervoor dat er online-ontmoetingen tussen nieuwkomers en Nederlanders komen. Sulman: ,,Maar activiteiten buiten zijn ook mogelijk. We starten daarom een initiatief om mensen aan elkaar te koppelen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een wandeling of een etentje zijn.’’

Ze dringen ook aan op trainingen voor statushouders die bang zijn voor afwijzingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus