Introductieperiodes studentenverenigingen vrijwel ongewijzigd

Bij de meeste studie- en studentenverenigingen veranderen de introductieperiodes die na de KEI-week in Groningen van start gaan niet tot nauwelijks.

De studie- en studentenverenigingen zagen zich dit jaar genoodzaakt een nieuwe gedragscode te ondertekenen, waarin onder meer expliciete regels voor de introductieperiodes opgesteld zijn. Deze introductieperiodes beginnen vanaf het weekend na de KEI-week, de algemene introductieweek voor alle nieuwe studenten in Groningen. De nieuwe regels lijken nauwelijks van invloed te zijn op de programma’s van de verenigingen voor hun eigen introductieperiodes.

Gebrek aan veranderingen

Deze programma’s dienen voor de zomer in de vorm van een volledig draaiboek bij de Accreditatiecommissie Introductietijden (ACI) te worden ingeleverd. De ACI kijkt de plannen na en adviseert de verenigingen waar nodig op onder meer risicobeperking en veiligheidsaspecten. „De meeste verenigingen hebben niet veel aan hun plannen hoeven veranderen”, zegt Jorien Bakker, woordvoerder van de Rijksuniversiteti Groningen (RUG).

„Veranderingen zijn vaak niet nodig, omdat er al jaren goede plannen bij de ACI worden ingeleverd. Vereningingsbesturen boorduren daar meestal op voort.”

Het gebrek aan veranderingen lijkt ogenschijnlijk vreemd, na alle commotie waar het Groningse verenigingsleven sinds de introductieperiode van vorig jaar mee te maken kreeg. Het debat rond ontgroeningen laaide hoog op toen onder meer een aspirant-lid van Vindicat tijdens de introductieperiode met hoofdletsel in het ziekenhuis belandde.

Gedragscode voor verenigingen

Het incident bij Vindicat werd in eerste instantie zowel door de RUG en Hanzehogeschool Groningen (HG) als de ACI afgedaan als een interne verenigingsaffaire. Op basis daarvan konden ze geen concrete stappen zetten of anderszins ingrijpen. Het stimuleerde de onderwijsinstellingen wel, in navolging van steden als Utrecht en Maastricht, een gedragscode voor verenigingen op te stellen.

„De invoering ervan is een grote stap en een concrete verandering”, pleit Bakker. „Verenigingen moeten zich aan duidelijke regels houden. Bijvoorbeeld het expliciete verbod op vernedering, discriminatie en seksuele intimidatie.” Niet onbelangrijk: zowel de RUG als de HG kunnen verenigingen sancties opleggen als de regels worden overtreden. Bijvoorbeeld het schrappen van bestuurssubsidies of het doorsnijden van de banden tussen RUG/HG en de betreffende vereniging.

„Laten we niet vergeten dat er vorig jaar in totaal drie incidenten bij de ACI zijn gemeld”, zegt Bakker. „Het incident bij Vindicat is natuurlijk heel ernstig. Hoewel dat niet had mogen gebeuren, betekent het totaal aantal meldingen ook dat de introductieperiode bij de meeste verenigingen wel probleemloos is verlopen. Daardoor hoeft er ook relatief weinig te veranderen.”

Bewustwordingsproces

Volgens Bakker dringt de noodzaak tot verandering bij de meeste verenigingen duidelijk binnen. „Ruim zestig verenigingen hebben de code ondertekend en de ACI heeft ruim tien plannen meer dan voorafgaande jaren ontvangen. Het heeft iets gedaan met het bewustwordingsproces. We krijgen te horen dat studenten bij zichzelf denken ‘hé, waar zijn we eigenlijk mee bezig?’.”

Vooralsnog lijken de komende introducties veel op die van andere jaren. „De ACI gaat ook geen steekproeven houden. De verantwoordelijkheid blijft bij de studenten”, vult Bakker aan. Wel wordt die verantwoordelijkheid door de nieuwe regels extra benadrukt en hebben de RUG en de HG nu een mogelijkheid om indien nodig te straffen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.