Appingedam is niet de enige gemeente met een damwandprobleem. Volgens Jaap Clements (72) die woont aan de Trekweg in Garrelsweer is de schade aan de oever van het Damsterdiep in de gemeente Loppersum nog veel groter.

Clements is overtuigd dat grondverzakking de oorzaak is van de schade aan de oever van het Damsterdiep. De verzakking is volgens hem veroorzaakt door een besluit van boerenbestuurders in waterschap Noorderzijlvest in de jaren zeventig. ,,Om met zwaardere landbouwvoertuigen beter uit de voeten te kunnen op hun landerijen besloten de boeren in het bestuur indertijd het grondwaterpeil van het Damsterdiep tot tweemaal toe met 50 centimeter in totaal te verlagen.''

Palen verrot

Sindsdien is de oever van het Damsterdiep, waar Clements woont, aan verzakking onderhevig. Alle houten damwanden, kademuren, bruggen die op houten palen zijn gefundeerd, zijn volgens de inwoner van Garrelsweer verrot. ,,Overal langs het Damsterdiep - van Appingedam tot Winneweer - zijn beschoeiing en funderingspalen verrot. Dat kan iedereen hier met eigen ogen zien.''

Volgens Clements kent het oeverdrama in de gemeente Loppersum een grotere omvang dan het eerdere damwandprobleem van het naburige Appingedam. ,,Ook daar wilde het waterschap van schadevergoeding niet weten. Noorderzijlvest wees naar de gemeente die op haar beurt de aanwonenden aansprakelijk stelde. Uiteindelijk heeft de gemeente ten onrechte betaald. Het waterschap had als schuldige aan dit probleem het herstel voor zijn rekening moeten nemen.''

'Lijk in de kast'

Clements: ,,De politiek van Loppersum vreest dat de nieuwe gemeente Eemsdelta die in 2021 ontstaat, wordt opgezadeld met dit Damster probleem. In dit verband is gerept over 'een lijk in de kast' in Appingedam. Maar het lijk waarmee de huidige gemeente Loppersum, de nieuwe gemeente straks opzadelt, is vele malen groter.'' Met het herstel zijn volgens Clements vele miljoenen euro's gemoeid.

Noorderzijlvest betwist volgens Clements niet dat het waterschap eigenaar is van het Damsterdiep. Maar de gemeente Loppersum is verantwoordelijk voor het onderhoud, meent het schap. Doordat de ene overheidsinstantie naar de andere verwijst, blijven de gedupeerde bewoners met de brokken zitten, meent hij. Deze week stuurde Clements een brief naar de Lopster gemeenteraad om op dit eigen 'lijk in de kast' te wijzen.

Nulmeting

Waarnemend burgemeester Hans Engels pleitte tijdens de laatste raadsvergadering zijn gemeente Loppersum vrij. Vlak na de beving in Huizinge twee jaar geleden werd rond het Damsterdiep een nulmeting uitgevoerd. Engels beroept zich op een vervolgmeting van vorig jaar. Daaruit bleek dat de grond nagenoeg niet is verzakt. Clements vindt dit onzin. ,,Als die nulmeting vlak voor de beving ibij Huizinge was uitgevoerd, waren de resultaten heel anders uitgepakt'', meent hij.

Sinds die beving staat de buitenmuur van de schuur bij zijn woning 15 centimeter uit het lood. ,,Zonder bodemdaling was de muur gewoon blijven staan.'' Ook scheuren in zijn huis schrijft hij rechtstreeks toe aan de bodemdaling. Hij zegt: ,,Het waterschap heeft bij mij en 15 tot 20 aanwonenden langs deze streek veel meer schade aangericht dan de NAM.''

Lekkende gasleidingen

Als gevolg van de bodemdaling zijn in de loop van dertig jaar gasleidingen spontaan gaan lekken in Garrelsweer, zat de brug over het Damsterdiep vorig jaar nog klem, zijn oevers op elkaar geschoven en is de naastgelegen Trekweg helemaal verzakt inclusief de tuinen van de bewoners. De oeververankering die alles tegen moet houden, schuift mee richting het diep. '' In de dertig jaar dat Clements woont aan de Trekweg in Garrelsweer zag hij dit gebied naar eigen zeggen verloederen. Dat Noorderzijlvest tot op de dag vandaag haar handen wast in onschuld, noemt hij onbestaanbaar.

Reactie waterschap

In reactie laat Noorderzijlvest weten dat de peilverlagingen in de jaren steeds genomen via peilbesluiten, waartegen iedereen indertijd van tevoren bezwaar kon maken. Noorderzijl gaat komende winter een inspectie uitvoeren aan alle oeververdedigingen, zoals kade- en keermuren binnen bebouwde kommen. ,,Aan de hand van deze inspectie stellen we volgend jaar een onderhoudsprogramma op. Daarin komt te staan waar en wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend mits daar budget voor is.'' Niet altijd is het waterschap onderhoudsplichtig, aldus Noorderzijlvest. ,,Soms betreft het de gemeente en soms de aanwonende particuliere eigenaren.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen