Bewoners van wijken rond het Oosterhamriktracé in Groningen hebben elkaar gevonden in een nieuw plan: de Groene Oosterhamrikkade.

,,We hebben hard gewerkt en het is gelukt om een groener, veiliger én goedkoper plan voor de Oosterhamrikzone te maken’’, zegt Hans ter Haar. Hij was betrokken namens het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost. Dat trok samen op met de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de Woonschepenbewoners in het Oosterhamrikkanaal.

Verkeersplan

Aanleiding is het in de buurt (en daar niet alleen) buitengewoon slecht gevallen verkeersplan van de gemeente uit 2018. Daar staat een nieuwe autoweg in op de huidige busbaan langs het Oosterhamrikkanaal.

De busroute tussen het UMCG en de Oostelijke Ringweg bij Kardinge zou verhuizen naar de Oosterparkwijk (route Thomassen à Thuessinklaan - Wielewaalplein - Vinkenstraat) met een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Zo lang die brug er niet ligt, delen auto’s en bussen de huidige busbaanbrug.

Mobiliteitsplan

Groningen legde de plannen een paar jaar geleden na hevige protesten opzij in afwachting van het grote mobiliteitsplan voor de hele stad. Dat wordt waarschijnlijk vrijdag gepresenteerd. Naar verluidt zit daar nog steeds een vijfde autoroute tussen ring en binnenstad in.

,,Als dat inderdaad zo is, zijn we stomverbaasd en teleurgesteld’’, zegt Ter Haar. ,,Kennelijk durven B en W wel groen te denken, maar nog steeds niet groen te handelen.’’ Volgens hem blijkt uit alle onderzoeken dat het er in de omgeving (op bijvoorbeeld Europaweg, Bedumerweg en Damsterdiep) niet rustiger op wordt door een extra weg.

,,Voor bewoners van de zone, die er zelf wel wat aan zouden hebben, hoeft het niet’’, zegt Ter Haar. ,,De route is alleen een voor ons pijnlijke oplossing voor een probleem dat de gemeente zelf creëert als ze van de Korreweg een fietsstraat maakt. Het is andersom niet zo dat de Korreweg alleen fietsstraat kan worden door een nieuwe autoroute.’’

loading

Looppad boven kanaal

Ter Haar zegt dat studies al lang duidelijk hebben gemaakt dat de Oosterhamrikzone er als autoweg hoe dan ook op achteruitgaat. Ook als het ‘slechts’ een wijkontsluitingsweg wordt en geen tweede Europaweg. ,,Dan rijden er misschien niet zoveel auto’s, maar kunnen we het gebied niet meer zo mooi inrichten als nodig is om de wijken te verbinden’’, aldus Ter Haar.

Daar zet De Groene Oosterhamrikkade vol op in. Bewoners bedachten een robuuste fiets- en ov-verbinding met veel bomen en een groene kade met overhangend looppad boven het water. Voor meer samenhang zou er ook een wandelbruggetje bij moeten, halverwege Zaagmulders- en Oliemuldersweg.

Busverkeer blijft in hun plan op de huidige plek en er komt een groene fietsstraat (auto’s in twee richtingen) naast, inclusief een fietsbrug over het Van Starkenborghkanaal. ,,Wie naar de stad wil, stapt op P+R Kardinge gemakkelijk in de bus of op de (vouw)fiets voor een mooie, snellere en logische route naar de stad. De Groene Oosterhamrikkade verbindt ook de Korrewegwijk met de Oosterparkwijk’’, zegt Ter Haar.

Adviescommissie

Het bewonersplan is op kosten van de gemeente uitgewerkt door onderzoekers en adviseurs van de Studenten Advies Commissie (SAC). Die doet soortgelijk advieswerk voor onder meer Groningen Bereikbaar. Ter Haar is zeer te spreken over die geste van de gemeente en hoopt dat de bewoners een stuk serieuzer worden genomen.

De commissie concludeerde dat de huidige busbaanbrug op een perfecte plek ligt. Het plan houdt al wel rekening met een eventuele verplaatsing.

De bewonersorganisaties hopen dat hun plan de gemeenteraad op z’n minst inspireert. ,,Onze adviseurs hebben onze ideeën goed uitgewerkt. Misschien helpt dat de stad om van het oude denken af te stappen. Ze laten de ingeslagen weg moeilijk los, ook al is dat beter. Juist nu mensen door corona hun werk anders organiseren.’’

loading

Presentatie

Ze zouden het liefst een grootse presentatie geven, maar dat zit er door corona niet. Ter Haar: ,,We kunnen niet massaal naar het stadhuis of met elkaar op de brug staan, maar we hopen dat ons plan een goede ontvangst krijgt. Buurtbewoners plaatsen op onze website foto’s van zichzelf met de spandoeken. Zo wordt het plan toch goed zichtbaar.’’

Volgens de gemeente is er een vijfde oostelijke toegangsweg naar de binnenstad vanaf de ring nodig (naast Bedumerweg, Damsterdiep, Sint Petersburgweg en Europaweg) om het verkeer door wijken te verminderen, de autobereikbaarheid van de oostelijke woonwijken, binnenstad en het UMCG te verbeteren én om een betrouwbaar wegennetwerk te creëren dat incidenten kan opvangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen