Inwoners Kolham krijgen eigen bos

Inwoners van Kolham, verenigd in de Kolhamster Mainschoar, gaan 31 hectare bos beheren. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Vrijdagmiddag kwamen de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Jan Jakob Boersma van Slochteren (beiden ChristenUnie) naar Kolham voor de officiële overdracht.

Productiebos

Het sparren- en populierenbos is bijna dertig jaar geleden aangeplant als productiebos. In die tijd werd de grond eigendom van de provincie. Die wilde het bos rooien en de grond opnieuw een agrarische bestemming geven. Intussen hadden de inwoners van Kolham het bos min of meer in gebruik genomen.

Het bosperceel grenst aan het dorpsrandpark Zwaneveldsgat, beheerd door een grote groep vrijwilligers uit Kolham. De vereniging Dorpsbelangen Kolham, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren, Staatsbosbeheer, de gemeente Slochteren en de Mycologische (paddenstoelen) Werkgroep Groningen, hebben tweeënhalf jaar geijverd om het bos te behouden en het zelf te mogen beheren.

Vooral in het sparrenbos is in de loop der jaren een voor paddenstoelen bijzonder vruchtbaar biotoop ontstaan. In het bos bij Kolham staan 240 van de 5000 in Nederland voorkomende paddenstoelen.

Behoud

In 2014 bekostigde de provincie Groningen een haalbaarheidsonderzoek naar het behoud van het dorpsbos. Daaruit kwam naar voren dat langjarig beheer door – en daarmee behoud van het bos voor – dorpsbewoners mogelijk is. Staatsbosbeheer wordt eigenaar van de grond en legt de verantwoordelijkheid voor het beheer bij de Kolhamsters. Afspraken daarover zijn vastgelegd.

,,Kolhamster Mainschoar betekent gemeenschappelijke weide’’, zegt Jaap Kloosterhuis van de Vereniging Dorpsbelangen Kolham. ,,In dit geval gaat het om een bos dat gebruikt en onderhouden wordt door de Kolhamsters.’’

Teugels

Voor Staghouwer en Boersma was vrijdagmiddag een actieve rol weggelegd. Beide bestuurders sloegen de handen aan de spreekwoordelijke ploeg door de teugels van Belgische trekpaarden in handen te nemen. Eendrachtig werden, onder het toeziend oog van enthousiaste dorpskinderen, de eerste bomen uit het bos gesleept naar het nieuw te bouwen wilde bijenverblijf.

Het 31 hectare tellende bosperceel grenst aan het Groningse deel van het Natuurnetwerk Nederland. Het verbindt het Slochter natuurgebied ’t Roegwold met natuur ten zuidwesten van de stad Groningen. De provincie heeft een startsubsidie toegezegd, waarmee de Kolhamsters aan de slag kunnen. De bewoners worden gesteund door de gemeente Slochteren met adviezen en hulp bij fondsenwerving.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.