Wat blijft er over van de rust en ruimte in Oudeschip als de nieuwe bedrijven in de Eemshaven komen? Bewoners: 'Dit is een klap in ons gezicht' (Bekijk in deze video hoe het gebied eruit ziet)

Wat blijft er over van het dorp Oudeschip nu de Eemshaven verder uitbreidt? Ook al wonen ze - soms letterlijk - onder de rook van bedrijvigheid, bewoners koesteren het groen, de rust en ruimte.

Het is het gesprek van de dag in het meest noordelijke dorp van Groningen: het te ontwikkelen bedrijventerrein in de Oostpolder, pal voor Oudeschip en omliggende gehuchtjes.

Natuurlijk, iedereen zag de bedrijvigheid van de haven de afgelopen jaren steeds dichterbij komen. Stevige industrie in de haven, daarna de windmolens in de polder. Niet van die hele grote gelukkig.

Vervolgens verrees de RWE centrale, de grote blokkendoos met de eeuwige rooksliert is goed zichtbaar vanuit de tuinen van omwonenden. Dit jaar komen er nog 21 reuze windmolens bij, heel dichtbij en veel groter dan veel inwoners lief is.

‘Een klap in ons gezicht’

Tja, er was dus iets te verwachten. Maar dat de provincie en de gemeente Het Hogeland de inwoners dinsdagavond voor een voldongen feit plaatste doet zeer. Heel zeer bij sommigen. ,,Een politieke aanval’’, foetert Ronald Bultema, die woont aan de Dijkweg, grenzend aan de Oostpolder. ,,Een klap in ons gezicht.’’

Een brede groene dijk onttrekt weliswaar deels het zicht op de polder, de impact van meer bedrijvigheid is ongetwijfeld groot. Hier en daar steekt een witte windmolen in de lucht. ,,Er komen er nog 21 bij. Veel hoger en heel dichtbij.’’

Buurman Peter De Vries: ,,Dan verwacht je niet dat voor en tussen die molens ook nog bedrijven komen. Niet te geloven.’’ Hij kwam drie jaar geleden naar Oudeschip voor de rust en de ruimte. ,,Straks zitten we tijdenlang in een bouwput. En daarna in de overlast van bedrijven.’’

Wordt opkoopregeling goed genoeg?

Er wordt gewerkt aan een compensatieregeling. Wie weg wil en niet van zijn huis af kan, wordt geholpen, zo is gezegd. De Vries: ,,Maar wie zegt me dat die opkoopregeling goed wordt? En waar vind je een betaalbaar huis op zo’n ruim perceel?’’ De meeste huizen in het dorp zijn vrij eenvoudig, sommige hebben een opknapbeurt nodig. Maar de tuinen zijn groot. Iedereen heeft ruimte en er is veel groen.

Wordt Oudeschip dan toch alsnog opgeofferd voor bedrijven? De provincie bezweert van niet, maar de omwonenden maken zich grote zorgen over de leefbaarheid. ,,Hoe willen ze bedrijvigheid combineren met ons dorp?’’, vraagt Vita Lijke, wonend aan de Molenweg zich sceptisch af.

Buurvrouw Francisca Fouchier: ,,Er wordt gesuggereerd dat er inspraak is, maar tot nu toe zijn we voor voldongen feiten geplaatst.’’

loading

Oudeschip zou eerder worden opgeheven

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zou Oudeschip worden opgeheven, weet buurman Jaap Kap nog heel goed. ,,Het havenschap kocht toen veel woningen op van mensen die wilden vertrekken vanwege industrie in de haven.’’ Het gezin Kap met acht kinderen bleef in het huis aan de Molenweg.

,,Mijn zus Janneke mocht Koningin Juliana helpen bij de opening van de haven. Mooi natuurlijk. Maar iedereen dacht: het wordt helemaal niets. Het was toen ook nog de haven bij Oudeschip. Nu zijn de rollen omgedraaid en is het Oudeschip bij de Eemshaven.’’


loading

Eemshaven liep lange tijd niet

Kaps ouders konden het opgekochte buurhuis huren en creëerden zo meer ruimte voor het grote gezin. Toen bleek dat Oudeschild niet zomaar zou worden opgeslokt kochten ze het huis erbij. ,,De Eemshaven liep jarenlang voor geen meter’’, zegt Kap.

Maar daar kwam begin deze eeuw verandering in. De bedrijvigheid nam steeds meer toe. En nu de Eemshaven nagenoeg vol is, willen provincie en Het Hogeland de naastgelegen Oostpolder, vooral landbouwgrond, geschikt maken voor bedrijven.

Als voorzitter van dorpsbelangen probeert Jaap Kap breder te kijken. ,,Het is jammer, maar wel een logische ontwikkeling.’’ Hoe dan ook, hij blijft in Oudeschip. Sinds kort heeft hij de ouderlijke woningen in eigendom en is hij terug op zijn geboortegrond. ,,In deze tuinen ben ik opgegroeid’’, zegt hij met een weids gebaar naar de groene oase, waar de vogels vrolijk hun voorjaarsdeuntje kwetteren. Helemaal achterin staat een noeste wilg. ,,Ooit geplant door mijn moeder.’’

Blij met de hoge slapersdijk

Achter de boom ligt een weide van de achterburen en daarachter de hoge slapersdijk. Kap is daar blij mee. Maar de hoge nieuwe windmolens en nieuwe bedrijven zullen evenwel boven de groene grasmat uitkomen. ,,Het had ook anders gekund. Waarom wordt niet naar links of rechts uitgebreid? Dit is wel erg gemakkelijk. Een gemeente hoort er voor haar burgers te zijn. Wij krijgen alleen de lasten en niet de lusten. Dorpsbelangen heeft gevraagd om meer bomen op de dijk Dat is gelukkig al toegezegd.’’

Weinig werkgelegenheid voor dorp

Werkgelegenheid is natuurlijk mooi. Maar per saldo werken niet veel dorpelingen in de Eemshaven, zegt Kap. ,,Vroeger wel. Voor het laden en lossen van vissersboten huurde een uitzendbureau mensen in. Nu werkt nog maar een enkeling uit het dorp in de Eemshaven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen