Inwoners en clubs Bedum omarmen ambitieus plan voor MFA

Een schets van het beoogde mfc door architect Niels Feddema

Inwoners en (sport)clubs in Bedum omarmen het plan voor een multifunctionele accommodatie (MFA). Maar is het ambitieuze plan van ruim 5 miljoen euro ook haalbaar?

De inzet en het enthousiasme van de initiatiefnemers werken in ieder geval aanstekelijk, zo bleek gisteravond op een informatiebijeenkomst voor het dorp.

Projectleider Vincent Geerling deed in Het Trefcentrum uit de doeken hoe de Stichting Ontwikkeling MFA Bedum het voor zich ziet: De plaatselijke voetbalclub SV Bedum wordt hoofdgebruiker van het uitgebreide multifunctionele centrum. Daar is ook ruimte voor andere (activiteiten)clubs en de accommodatie krijgt een sociaal maatschappelijke functie als dorpshuis.

Commerciële dienstverlening

Een andere belangrijke pijler is commerciële dienstverlening. Praktijken voor fysiotherapie en cardiologie hebben interesse om zich in het pand te vestigen, evenals een organisatie voor kinderopvang en een fitnesscentrum. ,,Er kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij men elkaar versterkt’’, is de overtuiging van Geerlings.

loading  

Toekomstige gebruikers zien het plan zitten, evenals het bestuur van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Khristel Rutgers was als raadslid in Bedum (CDA) al enthousiast over het plan, als wethouder van de nieuwe gemeente wil ze zich sterk maken voor de realisatie. Hetzelfde geldt voor wethouder Harmannus Blok. ,,Maar er ligt een grote uitdaging’’, gaf hij toe. De huidige opstallen van de voetbalclub zijn gedateerd en afgeschreven. Toch heeft de voormalige gemeente Bedum geen cent gereserveerd voor investeringen.

Kanttekeningen: (verkeers)veiligheid en concurrentie

De initiatiefnemers vragen de gemeente een bijdrage van 2,5 miljoen. ,,Daar moeten we ruimte voor zien te vinden’’, aldus Blok. De andere helft moet komen van investeerders en fondsen.

loading  

Kanttekeningen werden ook geplaatst. De locatie bij de huidige sportvelden van SVB kent maar een ontsluitingsweg en veel parkeerruimte is er niet. ,,Ik voorzie problemen met de veiligheid’’, zei een inwoner. ,,Wat als er hulpdiensten nodig zijn?’’ Er wordt gesproken met organisaties over dagbesteding op het complex. Dat betekent meer gehandicaptenvervoer en taxibusjes door het dorp. De gemeente gaat nog onderzoek doen naar de verkeersstromen en de bereikbaarheid.

Het nieuwe complex kan concurrerend werken voor huidige voorzieningen als de sporthal, werd ook geopperd. Die effecten zijn te overzien, menen de gemeente en de initiatiefnemers.

Als alles meezit kan in 2021 een start worden gemaakt met de bouw.

menu