De gemeente heeft Jaap Borg destijds 'binnen de grenzen van de wet, verdedigbaar en verantwoord', aldus de gemeente Midden-Groningen, geholpen om na een roerige periode in zijn leven op recreatiepark De Leine te kunnen wonen.

Jaap Borg was een mens in een lastig parket, maar de gemeente heeft hem binnen de grenzen van de wet, verdedigbaar en verantwoord geholpen

De gemeente heeft Jaap Borg destijds 'binnen de grenzen van de wet, verdedigbaar en verantwoord', aldus de gemeente Midden-Groningen, geholpen om na een roerige periode in zijn leven op recreatiepark De Leine te kunnen wonen. foto archief reyer boxem

Jaap Borg was op het moment dat hij toestemming kreeg om op recreatiepark De Leine in Kropswolde ging wonen een burger in nood. ,,De gemeente heeft hem destijds binnen de grenzen van de wet, verdedigbaar en verantwoord geholpen’’, zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen.

Afgelopen zaterdag publiceerde deze krant een verhaal waarin vraagtekens worden gezet bij de rechtmatigheid van het persoonsgebonden overgangsrecht waarmee wethouder Jaap Borg op De Leine woont. De gemeente deed twee weken onderzoek, zonder Borg daarvan in kennis te stellen.

Zorgvuldig informeren wanneer dat kon

Hoogendoorn: ,,Het was niet onze bedoeling dat de heer Borg dat in de krant zou lezen, wel dat we zorgvuldig met de vragen van de krant om wilden gaan. Wij wilden onze wethouder daar niet mee belasten en hem zorgvuldig informeren wanneer dat kon.’’

Dat zou afgelopen dinsdag in de collegevergadering zijn gebeurd, ware het niet dat deze krant (na twee weken wachten op een antwoord), besloot de zaterdag daaraan voorafgaand te publiceren.

Had betrokkene op de peildatum pensioen?

Deze krant heeft de bevindingen van het onderzoek dat de gemeente uitvoerde voorgelegd aan Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Die zegt op basis van de raadsbrief en het persbericht dat de persoonsbeschikking correct lijkt te zijn afgegeven. ,,Er is één vraag waar geen duidelijk antwoord op komt: had de betrokkene op de peildatum een pensioen? Pas dan kan diegene worden aangemerkt als gepensioneerde en voldeed hij honderd procent aan de voorwaarden.’’

Naar eer en geweten gehandeld

Wel of geen pensioen; dat is niet exact te achterhalen. Jaap Borg zegt dat toen hij in 2010 is gestopt met werken, hij zijn huis heeft moeten verkopen voordat hij met pensioen kon gaan. ,,Dat is in 2017 in het onderzoek van toenmalige burgemeester Peter de Jonge, ook duidelijk gemaakt; ik heb mijn woning verkocht en mij laten inschrijven op mijn adres op De Leine. Daar heb ik een gedoogbeschikking gekregen, die in 2013 net als alle andere beschikkingen op het park, is omgezet in een persoonsgebonden overgangsrecht. Daarbij heb ik naar eer en geweten gehandeld.’’

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen erkent dat er wat betreft het pensioen van Borg een grijs gebied in het dossier zit. ,,Maar de gemeente is destijds met de heer Borg omgegaan zoals met elke inwoner die even in een lastig parket zit en hulp nodig heeft. Hij is binnen de grenzen van de wet, verdedigbaar en verantwoord geholpen.’’

Een mens dat het moeilijk had

Hoogendoorn benadrukt nog eens dat Borg destijds geen politiek ambt bekleedde. ,,Hij was geen raadslid, geen wethouder, maar een mens dat het moeilijk had. Als uit ons onderzoek, dat door advocatenkantoor Yspeert is geaccordeerd, zou zijn gebleken dat er iets niet in de haak is met de aanwezigheid van Jaap Borg op De Leine, dan zou hij daarvan nu de gevolgen moeten accepteren.’’

Borg zegt het erg vervelend te vinden dat er aan de rechtmatigheid van het persoonsgebonden overgangsrecht wordt getwijfeld, terwijl er nog pakweg 40 huishoudens middels datzelfde recht op De Leine wonen en daar ook mogen blijven wonen. ,,De suggestie wordt gewekt dat iedereen hier weg moet en dat alleen de wethouder mag blijven wonen, maar zo is het natuurlijk niet.’’

menu