Als jongeren in crisissituaties sneller de juiste zorg krijgen, valt er miljoenen in de jeugdzorg te besparen.

Dat zeggen de Groningse gemeenten en de zorginstellingen die met het project ‘Spoed voor jeugd Groningen’ de alsmaar stijgende kosten voor de crisisopvang in de jeugdzorg willen drukken. Ze doen dat door sneller te bepalen welke zorg een jongere precies nodig heeft en welke instelling die het beste kan bieden.

Langer dan nodig in crisisverblijf

De kosten van de crisiszorg voor de Groningse gemeenten stegen van 16,5 (2017) naar 26 miljoen (2018) euro. ,,We zagen dat te veel jongeren (23 procent) binnen afzienbare tijd weer in een crisissituatie terechtkwamen en dat ze ook vaak langer dan nodig in het crisisverblijf zaten’’, zegt Wieteke Beernink, bestuursvoorzitter bij Accare.

,,Dat vonden we vreemd. Het kan niet zo zijn dat in twee jaar tijd jongeren moeilijker worden. Kennelijk is na de crisis bij de beoordeling en inschatting van de situatie niet altijd het goede vervolg ingezet’’, zegt Beernink.

Zorginstellingen en gemeenten hebben daarom gezamenlijk besloten de crisiszorg anders te organiseren. ,,Het gaat daarbij zeker niet alleen om de kosten, maar ook om verbetering van de kwaliteit en vermindering van de druk op het personeel dat bij de crisiszorg betrokken is.’’

Volgens wethouder Peter Verschuren (Midden-Groningen) is in Groningen een crisisdienst opgericht, die ook de mogelijkheid heeft om bij een crisis op huisbezoek te gaan. ,,Het is goed om poolshoogte te nemen en ook te kijken of opvang in de directe omgeving bij familie of vrienden mogelijk is.’’

Gemeenten financieel enigszins ontlasten

Verschuren stelt dat de druk op het beperkt beschikbare aantal plaatsen groot was. ,,Dan was het: is ie voor jou of voor mij? Met de juiste aandacht moet het aantal vervolgcrisissen minder worden.’’

De provincie legt 1,1 miljoen euro op tafel voor ‘Spoed voor jeugd’. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) wil hiermee de gemeenten financieel enigszins ontlasten. Beernink zegt dat een crisisaanpak een scherpe blik vanuit verschillende expertises vereist om de juiste zorgkeuze te kunnen maken. ,,Organisaties voor jeugd-GGZ en jeugdhulp vormen nu gezamenlijk de crisisdienst. Daardoor verliezen we geen tijd met eerst te bepalen wat voor soort crisis het is. Als we de juiste en passende zorg bieden, kunnen jongeren na een crisis sneller hun leven weer oppakken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen