De grensoverschrijdende Internationale Dollard Route bestaat 25 jaar en heeft over gebrek aan belangstelling in crisistijd absoluut niet te klagen.

De cijfers van vorig jaar illustreren dat. Afgelopen jaar werden door een elektronisch telstation nabij Jemgum aan de Eems, bijna 94.000 fietsers geturfd, tegen ruim 73.000 in 2019. Bij het station in Uithuizen stopte de teller bij meer dan 34.000, veel meer dan de ruim 25.000 over 2019. En bij telstation ‘t Waar in Oldambt werden 14.494 fietsers geteld, tegenover 9.793 een jaar eerder.

Kortom nu internationale vakanties taboe zijn, er amper luchtverkeer is en vakantieoorden op slot zijn, is fietsen in trek.

Lengte inmiddels 300 kilometer

,,We schrijven die stijging dan ook toe aan de corona-pandemie, die heeft het aantal fietsers fors doen toenemen’’, vertelt Uli Schmunkamp. Hij is de coördinator van de stichting die de Internationale Dollard Route bestiert en regelt dat de bebording op orde is. De route, over al bestaande paden, werd in 1996 opgezet, door onder meer gemeenten in het Duits-Gronings grensgebied. Die overheden wilden zo meer toeristen en met recreatieve fietsers naar dat gebied lokken en daarmee het toerisme bevorderen.

,,De route was aanvankelijk zo’n 180 kilometer lang, maar heeft inmiddels een lengte van 300 kilometer’’, vertelt Schmunkamp. Wie in Leer opstapt, kan naar Weener en Bunde fietsen, de grens oversteken, naar Winschoten toeren en vervolgens plaatsen als Slochteren, Uithuizen, de Eemshaven en Delfzijl aandoen. Vast onderdeel van de route is ook een tocht op de veerverbinding tussen Ditzum, Delfzijl en Emden.

,,Die verbinding ligt er momenteel vanwege de crisis uit’’, aldus Schmunkamp. ,,Vorig jaar was dat na het uitbreken van de crisis ook zo. In die periode werd de route weinig gebruikt, maar later in de zomer werd het dus enorm druk. We verwachten dat die trend aanhoudt.’’

‘Grenzen bestaan niet, zeg ik altijd’

Die verwachting hebben de bestuurders van de stichting ook. Afgevaardigden van de betrokken gemeenten - die ook subsidies geven voor alle kosten die bij het beheer van de route komen kijken - zitten in dat bestuur. Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt, is recent gekozen als vice-voorzitter. Ze kent de route niet, maar is vast van plan deze dit jaar nog te ontdekken.

De fietsroute vindt ze een meerwaarde voor de grensregio. ,,Grenzen bestaan niet, zeg ik altijd. We moeten niet 180 graden denken, maar 360 graden. Mensen wonen in een gezamenlijk gebied en het is mooi dat je elkaars dorpen ontdekt. Dat is goed voor de toeristische sector.”

Sikkema hoopt dat de belangstelling niet weer wegebt na corona. ,,Dus vasthouden is voor ons een van de dingen waar we ons voor gaan inzetten.”

Ze hoopt dat mensen niet alleen voor die ene dag de route fietsen, maar terugkeren naar de regio om dorpjes of bijvoorbeeld kerken nog beter te ontdekken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen