Juridisch steekspel afvalwaterleiding

Nedmag is een van de bedrijven die verder procedeert over de kosten van de ‘smeerpijp’. FOTO ARCHIEF HARRY TIELMAN

De bedrijven die gebruik maken van de afvalwaterleiding tussen de Veenkoloniën en de Eems gaan in hoger beroep. Ze willen niet opdraaien voor de kosten die gemoeid zijn met de leiding.

Avebe, Kisuma, PPG en Nedmag maken volop gebruik van de ‘smeerpijp’. Jaarlijks voeren ze 5 tot 6 miljoen kubieke meter afvalwater af. Het transporteren van water dat bij productieprocessen vrijkomt, is volgens de rechter geen taak meer van waterschap Hunze en Aa’s.

Taak van de overheid

Het waterschap startte vorige jaar een juridische procedure, omdat het de kosten niet langer op bordje wil leggen van burgers. Tot grote teleurstelling van de vier bedrijven die tegen dit vonnis in beroep zijn gegaan. Volgens hen valt op de uitspraak wel wat af te dingen. Ze beschouwen het faciliteren van deze afvalwaterleiding als een overheidstaak. Destijds zijn ze naar Oost-Groningen gelokt in het vertrouwen dat ze zonder extra kosten gebruik kunnen blijven maken van deze publieke dienst.

Dat het waterschap extra kosten in rekening wil brengen voor toekomstige reparatie en vervanging wekt wrevel bij de bedrijven. Een nieuwe leiding kost 20 tot 30 miljoen euro. Een woordvoerder van Nedmag bevestigt het hoger beroep. ,,Het is een pittig dossier en een zaak van de lange adem. We gaan in overleg met de betrokken partijen om tot een gepaste oplossing te komen.’’

Miljoenen

Mogelijk dat waterschap en bedrijven in nieuwe gesprekken toch nader tot elkaar kunnen komen. Het waterschap mag dan door de rechter in het gelijk zijn gesteld, dat wil niet zeggen dat de afvalwaterleiding zonder meer op het bord van de vier bedrijven kan worden gelegd. De rechter heeft daarover geen expliciete uitspraak gedaan. In het hoger beroep zullen de ondernemingen ongetwijfeld stellen dat het hun niet uitmaakt welke overheid het beheer van de leiding voor haar rekening neemt. Dat kan ook de provincie zijn die enige jaren geleden de afvalwaterleiding overdroeg aan het waterschap.

Volgens de vier bedrijven staan er door de dreigende extra kosten wel degelijk banen op het spel. Op de hoofdkantoren van de concerns in Japan en de VS was weinig begrip voor de gang van het waterschap naar de rechter. ,,We krijgen het daar niet eens uitgelegd. Ze begrijpen daar niks van de gang van zaken. We hebben ons hier indertijd juist gevestigd vanwege de aanwezigheid van de leiding’’, zei directielid Teus Wigmans van Kisuma uit Veendam al in 2014. Het komt erop neer, dat investeringen en dus de werkgelegenheid van de ondernemingen, onder druk kan komen te staan. Zeker wanneer er te zijner tijd miljoenen op tafel moeten komen voor een nieuwe leiding.

Bemiddelen

Kisuma schakelde zelfs de Japanse ambassadeur in. Dat gebeurde zonder het gewenste resultaat. Ongeveer twee jaar geleden bood de provincie aan te bemiddelen in het conflict. Dat is niet gebeurd. Van lekkage of een zodanige slijtage die risico’s met zich meebrengt is nog geen sprake.

De leiding naar de Eems is ooit door de provincie Groningen aangelegd door de provincie om te voorkomen dat dertig bedrijven, waaronder de strokartonfabrieken, afvalwater zouden lozen in de destijds nog stinkende kanalen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen