Kamer start met parlementaire enquête gaswinning: commissie is geïnstalleerd. Tom van der Lee (GroenLinks) benoemd tot voorzitter

De enquêtecommissie die de parlementaire enquête gaswinning gaat leiden. Voorzitter is Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks). Foto: Jeroen van der Meyde

Het begin is er: de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is donderdagochtend geïnstalleerd. Tom van der Lee (GroenLinks) is benoemd tot voorzitter.

De commissie bestaat uit negen leden. Zij nemen de besluiten die in het verleden over de gaswinning zijn genomen onder de loep. „Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel opgeleverd maar kent, zeker voor gedupeerden, ook vele schaduwkanten”, zegt Van der Lee. Op zijn initiatief besloot de Tweede Kamer bijna twee jaar geleden dat er een parlementaire enquête moest komen.

De uit Groningen afkomstige Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is ondervoorzitter. Anne Kuik (CDA) komt ook uit Groningen. Andere leden zijn: Dennis Wiersma (VVD), Roy van Aalst (PVV), Tjeerd de Groot (D66), Peter Kwint (SP), Kirsten van den Hul (PvdA) en Femke Merel van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen). Dezelfde leden hebben ook het onderzoeksvoorstel voor de parlementaire enquête voorbereid.

Waar gaat het onderzoek ook alweer over?

De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen? Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen drie perioden:

  1. Na Slochteren: nadat in de jaren zestig wordt gestart met de exploitatie van het gasveld dat bij Slochteren is ontdekt.
  2. Na Assen: de periode na de aardbeving bij Assen in 1986.
  3. Na Huizinge: op 16 augustus 2012 was er een beving van 3,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Huizinge. Het is tot nu toe de zwaarste beving ooit gemeten in Groningen.

De commissie zal dit jaar nog bezig zijn met opvragen en bestuderen van schriftelijke informatie. De openbare verhoren vinden naar verwachting plaats tussen juni en oktober volgend jaar. Over twee jaar moet het onderzoeksrapport klaar zijn. Begin 2023 wordt het rapport van de enquêtecommissie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wat is een parlementaire enquête?

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Het maakt het mogelijk om documenten bij organisaties op te vragen en getuigen en deskundigen onder ede te horen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen