Kenniscentrum voor aardbevingen stopt, 'aardbevingsopleidingen' door zonder subsidie

Foto: Foto: "Anjo de Haan" "Anjo de Haan"

Het EPI-kenniscentrum dat op allerlei niveaus opleidingen verzorgde voor mensen die in de ‘aardbevingsbranche’ werken, wordt dit jaar gesloten.

De reden zou kunnen zijn dat na vijf jaar EPI (Educatie, Praktijk en Innovatie) iedereen weet hoe er in het bevingsgebied gewerkt moet worden.

,,Dat is natuurlijk niet zo’’, zegt Marion Arends, EPI-bestuurslid en directeur van het Alfa-college. ,,We zijn er nog lang niet. In de versterkingsoperatie ontstaan ook weer nieuwe inzichten. Veel kennis is ondergebracht bij opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. In feite gaat alles gewoon door, alleen niet bij EPI.’’

‘Begeleiding doe je niet uit de losse pols’

Arends zegt dat de opleidingen die bijvoorbeeld te maken hebben met bevingsbestendig bouwen en communicatie goed van de grond zijn gekomen. ,,We maken daar stappen in. Gedupeerden moeten goed worden begeleid. Dat doe je niet even uit de losse pols’’, zegt Arends.

Bianca Bosma, communicatie-medewerker bij EPI, zegt dat ook geprobeerd is diverse ‘werelden in het bevingsgebied’ bij elkaar te brengen. ,,Burgers en professionals hebben tijdens openbare masterclasses interessante discussies gevoerd. Daar zijn netwerken uit voortgekomen.’’

‘Altijd gezegd dat kenniscentrum tijdelijk zou zijn’

Opleidingen moeten nu worden gevolgd bij de kennisinstellingen. ,,Bij ons zat daar een heel stuk subsidie onder. Er was geen winstoogmerk, waardoor we ze goedkoper konden aanbieden’’, zegt Bosma.

Volgens Arends zijn de opleidingen op het Alfa-college inhoudelijk aangepast aan de ‘bevingswerkelijkheid’. ,,RUG, Hanze en Alfa hebben altijd gezegd dat het EPI-kenniscentrum tijdelijk zou zijn. De subsidiegevers hebben zich aan de afspraken gehouden en EPI-kenniscentrum zorgt ervoor dat de kennis elders wordt doorgegeven.’’

Door de coronacrisis kunnen steeds minder bijeenkomsten worden gehouden. De tweede coronagolf was een tegenslag. Er worden sessies online gegeven. Bosma herinnert zich nog hoe aanvankelijk over de toekomst van het kennisinstituut werd gedacht. ,,We zouden dit project vier jaar gaan draaien. Daarna zou de situatie in het bevingsgebied wel opgelost zijn. Er is nog een jaar extra aan vastgeplakt. Als je ziet wat er nog allemaal in het aardbevingsgebied moet gebeuren, is dat schrikbarend.’’

Behoefte aan experts die monumenten restaureren

Volgens Bosma is er grote behoefte aan experts die monumenten restaureren. ,,Niet veel mensen hebben die kennis in huis. Als je daar goede opleidingen voor in de markt zet, komt je een heel eind.’’

menu