De energiecoöperatie Stuw wil na de zomervakantie aan de slag met de uitvoering van het veelbesproken 250-dakenplan.

Dat plan houdt in dat op de daken van 250 woningen rondom het zonnepark in Harpel zonnepanelen worden geplaatst.

,,Nu we geld van de gemeente Westerwolde hebben gekregen, kunnen we een deskundige inhuren die ons helpt met de uitvoering van het plan’’, zegt Willem Hoftijzer.

Meeprofiteren

Hij en enkele andere inwoners van Westerwolde richtten enkele jaren geleden Stuw op. Ze willen met de coöperatie omwonenden van het groeiend aantal zonneparken bijstaan, zodat die ook meeprofiteren van de opbrengst.

De Stuw-bestuurders vroegen een subsidie van 165.000 euro bij Westerwolde aan. De meerderheid van de gemeenteraad besloot vorige week dat bedrag beschikbaar te stellen. De 165 mille komt overigens niet uit de gemeentelijke kas, maar is door de eigenaar van het al bestaande zonnepark in Harpel aan de gemeente gegeven.

,,We zijn enorm blij dat de gemeente ons steunt’’, aldus Hoftijzer. ,,Met een deel van het geld huren we dus de deskundige in, de kwartiermaker zoals we hem noemen. We hebben al iemand gevonden, een inwoner van Wedde. Hij helpt ons bij het verder professionaliseren van onze organisatie, en dus bij het uitvoeren van het 250-dakenplan. De kosten daarvoor halen we ook uit het bedrag dat we van de gemeente krijgen. Dat geld komt immers van de eigenaar van het zonnepark in Harpel en op deze manier laten we de omwonenden meeprofiteren.’’

Voor 50 procent eigenaar

Met de eigenaren van andere zonneparken die eraan zitten te komen in Westerwolde wil Stuw ook om tafel. ,,Ook daar moeten omwonenden delen in de opbrengsten. Ons uitgangspunt is dat de omwonenden voor 50 procent eigenaar van het park worden. Als dat niet lukt, moet het meeprofiteren op een andere manier gebeuren.’’

In Westerwolde bestaan inmiddels meer energiecoöperaties. ,,We voeren overleg met hen en de adviezen die we van de kwartiermaker krijgen delen we met hen’’, aldus Hoftijzer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen