Leontien Kompier heeft de leden van de Raad van Europa opgeroepen jonge autochtonen en jonge asielzoekers met elkaar in contact te brengen.

De burgemeester van Vlagtwedde denkt dat zo een fundament gelegd kan worden voor een beter begrip voor vluchtelingen.

Raad van Europa

Kompier zit sinds vorig jaar namens Nederland in de Raad van Europa en houdt zich daar onder meer met asielkwesties bezig. Dit vanwege haar ervaringen met het asielcentrum in Ter Apel.

In de Raad van Europa, die zetelt in Straatsburg, zitten 381 leden uit 47 landen. Burgemeesters en bestuurders van hogere overheden zoals provincies. Ze wisselen informatie uit, nemen standpunten in over allerlei zaken die ze naar de Europese Unie sturen en sluiten soms verdragen.

Congres

De afgelopen week had de Raad een congres in Straatsburg waarop onder meer over de vluchtelingenkwestie werd gesproken. Kompier bereikte dat congres met vertraging. ,,Vanwege een staking van Frans luchtvaartpersoneel. Daardoor heb ik een hele tijd op Schiphol moeten wachten. Daar hoorde ik ook van de aanslagen in Brussel.’’

Met de reactie op die aanslagen werd ze geconfronteerd toen ze in Straatsburg was. ,,Er was daar meer bewaking, meer agenten. Het congres verliep verder goed, ik kon mijn verhaal er doen.’’

Ervaringen

Ze vertelde over haar ervaringen met het asielcentrum in Ter Apel, het grootste in Nederland en deed haar oproep aan andere burgemeesters in de Raad om angst geen rol te laten spelen bij het integratieproces en om ook de jeugd bij het integratieproces te betrekken.

,,In Ter Apel hebben we binnenkort een voetbaltoernooi tussen jongeren uit het dorp en uit het asielcentrum. Dat is een prachtige manier om elkaar te leren kennen en meer begrip te kweken. Die ervaring nemen de jongeren mee naar hun volwassen leven.’’

Kleinere commissie

De ideeën die Kompier en andere leden van de Raad van Europa op het congres met elkaar hebben besproken, worden nu door een kleinere commissie verder uitgewerkt. Daarin heeft de burgemeester van Vlagtwedde ook zitting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen