Komst azc verdeelt dorp Grootegast

Inwoners van het dorp Grootegast zijn verdeeld over de plannen van de gemeente voor de opvang van asielzoekers.

Plaatselijke ondernemers, bezorgde moeders en andere groepen bewoners tekenden begin dit jaar fel protest aan tegen het plan voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc) voor 500 bewoners. Onder druk van de protesten stelde de gemeenteraad het aantal op te vangen asielzoekers bij naar 300. Een raadsmeerderheid beweert dat er draagvlak is onder de bevolking voor een azc van deze omvang.

Resultaten enquête

De tegenstanders trekken dit in twijfel. Zij stelden op eigen initiatief in mei een draagvlakonderzoek in. Ruim 1500 vragenformulieren werden huis aan huis verspreid. Daarvan zijn ruim 900 ingevuld geretourneerd. De initiatiefnemers schakelden notaris Albert Volders in om de stemmen te tellen en de procedure te bewaken.

Volders meldt dat de voorkeur van bijna 40 procent van de bewoners in de enquête uitgaat naar de bouw van een azc voor maximaal 100 bewoners. Ruim 18 procent spreekt zich uit voor een azc van maximaal 300 bewoners. Ruim 10 procent van de ondervraagden kiest voor maximaal 200 asielzoekers. Bijna 28 procent ziet liever een azc verrijzen met minder dan 100 bewoners.

Woordvoerder Peter van der Velde van de initiatiefgroep ziet de uitkomst als bewijs dat een meerderheid van de Grootegaster bevolking zich niet kan vinden in een azc voor 300 bewoners. Dat B en W en raad er vooraf voetstoots van uitgingen dat er draagvlak is onder de burgerij, stoort hem: ,,Niet wíj hadden het onderzoek moeten doen. Net als in Uithuizen en elders had dit op de weg van de politiek gelegen.’’ Op voorhand bestempelde voorman Kees Apoll (ChristenUnie) de burger- enquête als ‘amateuristisch’. Ook dat vindt Van der Velde heel kwalijk.

’Vertrouwen democratische besluitvorming mist’

De respons (bijna 69 procent) viel hem niet tegen. ,,Velen waren helaas niet thuis toen we de antwoorden op de enquête ophaalden. Dat gold soms ook als we een tweede keer aanbelden.’’ Een motief om niet mee te doen aan het onderzoek was volgens Van der Velde voor flink wat Grootegasters dat vertrouwen in democratische besluitvorming mist. ,,Vaak hoorden we aan de deur: 't is allemaal toch al lang besloten.’’

Eind mei lagen de uitkomsten van de enquête al op tafel. ,,Vanwege het overlijden van burgemeester Kor Dijkstra hebben we uit piëteit gewacht met het naar buiten brengen van de uitslag’’, zegt Van der Velde.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.