Koning Willem-Alexander: 'Er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers'

Koning: in hart en gedachten bij Sint-Maarten ANP

Koning Willem-Alexander stond dinsdag in het slot van de troonrede stil bij de gaswinning en de bevingen in Groningen.

,,De gaswinning in Groningen is in deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd en per 1 oktober aanstaande wordt de productie verder teruggebracht. Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers. Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding.’’

De afgelopen weken was in Groningen veel kritiek over de betrokkenheid van de NAM bij de afhandeling van bevingsschade. Groningen wil dat de Staat meer verantwoordelijkheid neemt.

Als uitsmijter zei Willem Alexander in de troonrede: ,,De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen.’’

menu