Door de krapte op de woningmarkt hebben gemeenten meer moeite huizen voor statushouders te vinden. Westerwolde worstelt ermee.

Die gemeente heeft met het asielcentrum in Ter Apel ’s lands grootste opvanglocatie voor vluchtelingen binnen haar grenzen en moet ook jaarlijks een bepaald aantal statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, huisvesten. Zoals elke gemeente krijgt ze daarvoor een zogenoemde taakstelling van het rijk.

,,Momenteel is het moeilijker die taakstelling te halen’’, zegt wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen). ,,Mede omdat er zo weinig huurwoningen beschikbaar zijn in onze gemeente. Het kost meer moeite een plekje voor de statushouders te vinden.’’

Inburgeringsconsulent

Harm Jan Kuper werkt als inburgeringsconsulent voor de Stichting Welzijn Westerwolde. Hij houdt zich in die hoedanigheid bezig met de opvang en begeleiding van statushouders en het zoeken naar een woning. ,,Ik doe dat met nog drie collega’s. De gemeente heeft dit werk aan onze stichting gedelegeerd.’’

Kuper krijgt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te horen welke statushouders zijn toebedeeld. ,,Het COA besluit welke mensen naar welke gemeente gaan. Het kan om gezinnen gaan, maar ook om alleenstaanden. Vaak verblijven ze in een azc ergens in het Noorden.’’

Doorstroming

Voordat de statushouders naar Westerwolde kunnen komen, moet er een geschikte woning worden gevonden. ,,En dat is dus het grote probleem’’, zegt Kuper. ,,We doen meestal zaken met woningcorporatie Acantus en Woonzorg Nederland, maar die hebben nauwelijks aanbod. Alle woningen zijn bezet en doorstroming is er nauwelijks. We proberen ook particuliere huurwoningen te vinden, maar ook dat lukt niet. Daardoor komt het voor dat statushouders nog in een azc moeten blijven en op een wachtlijst komen.’’

Kuper betreurt dat. ,,Het is een vervelende situatie. Normaal gesproken begeleiden we de statushouders op allerlei manieren als ze een woning hebben, helpen we hen bijvoorbeeld met het inrichten van hun huis en maken we hen wegwijs in het sociale leven. Momenteel lukt dat niet altijd, waarbij ook de coronacrisis nog eens vertragend werkt.’’

De situatie zoals die zich in Westerwolde voordoet, ziet landelijk COA-woordvoerder Leon Veldt bij veel andere gemeenten. ,,Ook daar is de krapte op de woningmarkt een groot probleem. Momenteel zitten 8900 statushouders in azc’s op een huis te wachten, op een totaalaantal van 26.200 mensen dat in de azc’s verblijft.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen