Dijkgraaf gegriefd door uitspraken van inwoner Garrelsweer

Bert Middel, dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest. Foto:Archief DvhN

Dijkgraaf Bert Middel van Noorderzijlvest neemt met klem afstand van stevige kritiek die een inwoner van Garrelsweer onlangs uitte in deze krant op het waterschap.

Jaap Clements stelde Noorderzijlvest verantwoordelijkheid voor verzakking van de grond langs de oevers van het Damsterdiep tussen Loppersum en Winneweer. Als gevolg van deze grondverzakking, zegt Clements, vertonen veel woningen langs het Damsterdiep forse scheuren. De schuur bij zijn eigen woning is sinds een recente aardbeving 15 centimeter uit het lood geslagen.

Pal achter de Groningers

Volgens de inwoner van Garrelsweer is gebrekkig onderhoud aan de walbeschoeiing én verlaging van het grondwaterpeil met 50 centimeter door het waterschap dertig jaar geleden de oorzaak van de problemen. ,,Noorderzijlvest richtte in deze regio in dit verband meer schade aan dan de NAM’’, vatte Clements zijn kritiek samen. Dijkgraaf Middel voelt zich door deze woorden zeer gegriefd.

Hij zegt: ,,Wij waren nota bene de eerste overheid die de strijd aanbond met de NAM door te eisen dat dijken, zoals langs het Eemskanaal, aardbevingsbestendig werden gemaakt. De NAM weigerde hiervoor het geld op tafel te leggen. Als Noorderzijlvest zijn wij pal achter de Groningers gaan staan. We staken onze nek uit door dit dit project zelf voor te financieren. De drie jaar lange strijd die wij voerden met de NAM leverde ons tot op de dag van vandaag veel goodwill op in de provincie. Uiteindelijk moest de NAM toch betalen. Dan komt zo’n onheuse opmerking hard aan.’’

Baggeractiviteiten

Clements stelde het waterschap verantwoordelijk voor de schade als gevolg van de grondverzakking. Noorderzijlvest wijst deze claim af. ,,Door een schadeformulier in te vullen, stelt Clements Noorderzijlvest aansprakelijk. Maar die klacht kan slechts in behandeling worden genomen als de aansprakelijkheid wordt aangetoond. Dat verzuimde Clements. Daarmee vervalt de aansprakelijkheidsstelling en resteert hem slechts een gang naar de rechter.’’

Clements wijst erop dat de beschoeiing en paalfundering langs een groot deel van het Damsterdiep tussen Loppersum en Winneweer is verrot. Dat is volgens hem toe te schrijven aan recente baggeractiviteiten door het waterschap. Volgens Middel kan dit verband onmogelijk worden gelegd. ,,We hebben in 2017 en 2018 uitsluitend slib gebaggerd, Om risico’s te voorkomen hebben we de bodem van het Damsterdiep niet beroerd. Bovendien bleven we bij het baggeren twee meter van de beide walkanten.’’ Middel wijst er verder nog op dat het waterschap niet belast is met het onderhoud aan de beschoeiing: ,,Dat is soms de taak van de gemeente en soms van aanwonenden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen