Kuikenmesterij moet dicht als stank niet verdwijnt

Kippenhouder Jasper Koning in Wagenborgen riskeert sluiting van zijn bedrijf als er niet voor 16 juni een eind komt aan de stankoverlast door zijn stallen.

Dat heeft de gemeente Delfzijl hem formeel aangezegd na meerdere controles op grond van klachten van omwonenden. Koning krijgt vijf weken tijd om twee van zijn drie vleeskuikenstallen alsnog te voorzien van een luchtwas-systeem.

Blijkt bij hercontrole op 16 juni dat de pluimveehouder in gebreke blijft, dan legt de gemeente een dwangsom van 10.000 euro per week op, tot een maximum van 150.00 euro. Volgen dan nog geen maatregelen, dan riskeert de boer een hogere dwangsom of uiteindelijk zelfs sluiting van zijn stallen onder ‘bestuursdwang’.

De stank is niet meer te harden sinds het bedrijf vorig jaar uitbreidde naar drie stallen, zeggen omwonenden die anoniem willen blijven. Voorheen bleef de hinder nog beperkt tot momenten waarop de afgemeste kippen naar de slachtfabriek gingen; nu hangt er constant een scherpe mestlucht in de omtrek.

Tot in de huizen dringt de stank van in totaal 125.000 vleeskuikens door, zeggen de omwonenden. Zij trokken aan de bel bij de provincie en de gemeente. Vorig jaar stelden inspecteurs al vast dat de twee nieuwe stallen niet waren voorzien van de voorgeschreven luchtwassers.

Ruim een jaar geleden werd Koning daarom al gesommeerd alsnog te voldoen aan deze eis uit de omgevingsvergunning voor zijn bedrijf. Afgelopen februari bleek dat echter nog altijd niet het geval. Volgens de vergunningsvoorschriften moet de ammoniakuitstoot via luchtwassers met 70 procent worden teruggedrongen.

De pluimveehouder zegt inmiddels hard te werken aan een oplossing. ,,Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gedacht en gehoopt, maar het gaat goed komen. We zitten in de eindfase: de luchtwassers zijn besteld en worden de komende weken geïnstalleerd.’’

Voor Koning kwamen de klachten ‘letterlijk uit de lucht vallen’. ,,Ik moest van de gemeente horen dat omwonenden klachten hadden over stank. Er heeft zich bij mij nooit iemand gemeld, terwijl het altijd mijn intentie was iets aan de lucht te doen. Het had alleen tijd nodig. De druk van de gemeente heeft daar niet veel aan toe- of afgedaan. Als ze me niet hadden gedwongen, was het op hetzelfde moment verholpen als nu.’’

Ook Dorpsbelangen Wagenborgen is door de klagers nooit ingeschakeld, zegt secretaris Peter Soeters. ,,Al kan ik als omwonende bevestigen dat het op sommige dagen geen pretje is. Nee, zelf heb ik nooit reden gezien het aan te kaarten. Als je op het platteland woont, weet je dat een beetje mestlucht erbij hoort. Maar ik kan me voorstellen dat anderen daar anders over denken.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.