Kustwegflat in Delfzijl wacht grote versterkingsoperatie: bewoners moeten woning tijdelijk verlaten

De Dijkzichtflat is al versterkt. Hier hoeven bewoners hun appartementen niet uit. Foto: Jan Zeeman

De Naterij- en de Oldiekflat aan de Kustweg in Delfzijl staan een grote versterkingsoperatie te wachten. Alle bewoners moeten tijdelijk hun appartementen verlaten en hun meubels in opslag doen.

Dat valt te lezen in het versterkingsadvies van de Nationaal Coördinator Groningen dat afgelopen week bij de eigenaren van de appartementen in de brievenbus gleed.

De Naterij-flat bestaat uit huur- en koopappartementen, Oldiek alleen uit huurwoningen. De huurders van Naterij en Oldiek zijn door woningcorporatie Acantus per brief op de hoogte gesteld. Het versterkingsadvies is bij hen niet toegevoegd.

De flatgebouwen tellen twaalf verdiepingen. De versterking bestaat uit tal van maatregelen en behelst onder meer de versteviging van balkons, galerijen, vloeren, wanden en de buitenkant van het gebouw.

Ook de kamer van de liftmachine boven in de flat moet worden versterkt. De glazen voorgevel aan de voorzijde wordt met folie veiliggesteld omdat de vrees bestaat dat bij een stevige aardbeving het glas in scherven uiteenspat. In dat geval is ook de hoofdentree niet meer toegankelijk.

Een jaar

De operatie gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. Naar schatting duren de werkzaamheden twee dagen per appartement. Volgens het rapport is de impact van de werkzaamheden groot en wordt de bewoners aangeraden tijdens de werkzaamheden elders te verblijven.

Voor de werkzaamheden aan de vloeren moet de woning leeg zijn en de inboedel moet tijdelijk worden opgeslagen. In overleg met de Nationaal Coördinator Groningen wordt vervangende woonruimte geregeld.

De versterking van deze flatgebouwen is niet zonder slag of stoot gegaan. Naterij en Oldiek zijn twee van de drie flatgebouwen die zich dicht bij de dijk aan de Kustweg bevinden. De nabij gelegen en identieke Dijkzichtflat werd vorig jaar als eerste verstevigd omdat deze risico zou lopen. Volgens het toenmalige onderzoek gold dit echter niet voor Naterij en Oldiek.

Onveilig

Onbegrijpelijk, vonden de bewoners van deze flatgebouwen. Ze trokken bij de gemeente aan de bel en vonden ze steun bij burgemeester Gerard Beukema die zich achter de bewoners schaarde.

,,Ik ben het niet altijd met hem eens maar hier verdient hij toch wel een groot compliment’, zegt Bram Reinders, bewoner van Naterij die samen met Oldiek-bewoner Fred Bommezijn actie voerde voor de versterking van ook hun flatgebouwen. Hij is blij met de aangekondigde versterking maar vindt het rapport ook onthutsend.

,,Je moet je voorstellen dat we hier al die tijd in een onveilige omgeving hebben gewoond. Als twee gewone kerels uit Delfzijl zich hier niet bij hadden neergelegd was dit nooit boven water gekomen. Het is mede aan de doortastendheid van Beukema te danken dat dit versterkingsadvies er nu ligt.”

Helemaal tevreden is hij niet over het voorliggende advies. ,,Er ontbreekt een tijdpad. Dat betekent dat we er nog steeds bovenop moeten zitten. De bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Het advies is ook moeilijk te lezen. Het zou handiger geweest zijn als er een begeleidend schrijven in Jip- en Janneketaal bijgevoegd was.”

Grote verschillen in maatregelen

Opmerkelijk is dat de versterkingsmaatregelen die nu aangekondigd zijn voor Naterij veel verder gaan dan die van de Dijkzichtflat waardoor opnieuw een ongelijke situatie dreigt te ontstaan tussen de drie Kustweg-flats.

,,Opvallend’’, vind Reinders ook. ,,Betekent dit dat de versterkingswerkzaamheden aan de Dijkzichtflat onvoldoende zijn geweest of dat de toestand van Naterij en Oldiek ernstiger is? Beide opties zijn verontrustend.”

Voorzitter Franz Lenselink van de Bewonerscommissie Dijkzichtflat kijkt er vreemd van op dat er blijkbaar zoveel verschil zit in de versterkingsadviezen. ,,Dit is zeker heel vreemd. Waar zitten die verschillen dan in? We zijn heel benieuwd naar de verklaring hiervoor.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu