In het onderzoek naar de rol van de politiek bij de Ring Zuid in Groningen worden twee rekenkamers ingezet. Dat is uniek en nodig om de onderste steen boven te krijgen.

Linze Schaap, directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer, wil diep kunnen spitten. Hij zegt dat dit met hulp van de Groningse Rekenkamer beter mogelijk is. Samenwerking biedt toegang tot documenten, ambtenaren en bestuurders van zowel gemeente als provincie. ,,We voorkomen zo dat deuren voor onze neus worden dichtgeslagen.’’

Han Warmelink, voorzitter van de stad-Groningse Rekenkamer kan dat bevestigen. ,,Normaal gesproken kunnen wij niks met de provincie en zij niet met de gemeente. We zijn niet bevoegd om bij elkaar binnen te wandelen. Nu kun je dat toch doen en desnoods afdwingen.’’

Sfeer verziekt

Het tekort van vermoedelijk enkele honderden miljoenen en jarenlange vertraging in het project zuidelijke ringweg, drijven provincie en gemeente tot wanhoop. De sfeer tussen overheid en aannemerscombinatie Herepoort die elkaar de schuld in de schoenen schuiven, is verziekt.

Uitgeplozen wordt hoe de Groningse politiek bij de aanpak van de drukste verkeersader in Groningen heeft gefunctioneerd. De beide Rekenkamers willen weten of gemeenteraad en Provinciale Staten voldoende geïnformeerd zijn geweest over wat zich achter de schermen afspeelt. Maar ook of ze de gevolgen konden overzien en in staat zijn gesteld om bij te sturen.

Provincie financieel verantwoordelijk

De provincie is financieel verantwoordelijk voor het uiteindelijke tekort in het megaproject. Maar volgens Warmelink wil ook de gemeenteraad het naadje van de kous weten. Zeker nu een deel van de stad langer op de kop staat en inwoners nog lang niet af zijn van de hinder. ,,Burgers hebben om dit onderzoek gevraagd. In hoeverre worden zij en ook de gemeenteraad meegenomen in alles wat er goed en fout gaat?’’

De Noordelijke Rekenkamer neemt het voortouw in het onderzoek dat in mei wordt gestart. Het rapport moet in februari 2022 klaar zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg