Lentis-verplegers ook door tuchtcollege bestraft na ‘doos eieren en soep’

Twee ggz-verplegers van Lentis die ontslagen zijn wegens rammelende zorgverlening zijn ook door het medisch tuchtcollege terecht gewezen.

De eerste verpleegkundige was ontslagen door Lentis wegens ernstig grensoverschrijdend gedrag. Een van de verwijten was dat hij te vriendschappelijk en over-complimenteus met een psychiatrisch patiënte omging, tijdens de middaglunch regelmatig mee-at en een doos eieren aannam. Hij vertoonde verder een ‘patroon van onzorgvuldig handelen’ en had een keer een laptop bij een patiënt achtergelaten. De verpleegkundige is door het tuchtcollege bestraft met een voorwaardelijke schorsing van een jaar.

De tweede verpleegkundige kreeg een waarschuwing van het tuchtcollege omdat hij niet voldoende heeft ingegrepen bij een thuiswonende patiënt die zijn medicijnen niet bleek te slikken. Bovendien deed hij niet genoeg aan registratie en verslaglegging. Dat collega’s dat ook niet deden was geen excuus, vindt het tuchtcollege.

In beide gevallen vonden de advocaten van de ontslagen verpleegkundigen dat Lentis te hard ingreep om in principe vrij geringe vergrijpen. Maar het tuchtcollege is het eens met Lentis dat het hier wel degelijk om ernstig verwijtbaar handelen gaat.

Ongepaste opmerkingen

De ene verpleegkundige had onprofessioneel gehandeld door een vriendschappelijke relatie aan te gaan met een patiënte en haar echtgenoot op een boerderij, en door goederen en diensten aan te nemen. Volgens de patiënte had hij ongepaste opmerkingen gemaakt zoals dat ze er heel mooi uitzag en had hij gevraagd of ze wel eens lastig gevallen werd door mannen.

Ook verwijt het tuchtcollege de man dat hij privé-informatie heeft gedeeld met de patiënt. Hij praatte vaak over zichzelf en zou daar ook op aangesproken zijn door zijn leidinggevende, ook al ontkent de verpleegkundige dat. Het herhaaldelijk delen van privé-informatie vindt het tuchtcollege ‘ernstig grensoverschrijdend’. Het andere verwijt was dat hij een laptop bij een patiënt had vergeten. die laptop was weliswaar beveiligd maar er stond toch privacygevoelige informatie op. Hij had de laptop pas opgehaald na meerdere telefoontjes van de dochter van de patiënt. Dat vindt het tuchtcollege bijzonder ongepast voor een zorgverlener.

Patiënt ondervoed

De andere verpleegkundige heeft de lichtste maatregel van het tuchtcollege gekregen, de waarschuwing. Hij had niet genoeg gedaan om te controleren of een patiënt wel zijn medicijnen slikte. Bij een andere thuiswonende cliënt die voedsel weigerde en daardoor ondervoed raakte, had hij ook meer kunnen doen maar was hij niet de hoofdverantwoordelijke. Het tuchtcollege vindt dat hij zich niet als bekwaam beroepsbeoefenaar heeft gedragen maar vindt het ook niet zo ver gaan het ‘laakbaar’ te noemen.

menu