Lijst Calimero en Groninger Studentenbond roepen RUG op het Bindend Studieadvies (BSA) af te schaffen. 'We horen steeds vaker dat studenten écht in de knel zitten'

Foto: Pixabay.

Studentenorganisaties Lijst Calimero en de Groninger Studentenbond (GSb) hebben, in een laatste poging de RUG te overtuigen het Bindend Studieadvies (BSA) af te schaffen tijdens de corona crisis, in één dag meer dan 500 verhalen verzameld van eerstejaarsstudenten die veel stress, problemen met online onderwijs of hun concentratie ervaren.

Het is volgens Lijst Calimero en de GSb oneerlijk om van studenten die online college volgen te verwachten dat zij hetzelfde presteren als in andere jaren als zij zoveel aantoonbare problemen ervaren.

Kritiek op BSA

Dinsdag 12 januari wordt het definitieve besluit over het BSA voor dit collegejaar genomen. Voor het BSA moeten eerstejaarsstudenten aan de RUG minstens 45 van de 60 punten uit het eerste jaar halen, anders moeten zij stoppen met de opleiding. De afgelopen tijd is er al veel kritiek geweest op het BSA. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om het dit jaar ‘niet onverkort’ toe te passen.

In de knel

Het welzijn van studenten is al langere tijd in het geding, maar door de coronacrisis staat dit nog meer onder druk, stellen Lijst Calimero en de GSb.

Uit onderzoek van onder andere Caring Universities op 5 universiteiten bleek dat meer dan de helft van de studenten kampt met concentratieproblemen, eenzaamheid en stress. Volgens voorzitter van de GSb Marinus Jongman is dit alleen nog maar erger geworden. ,,Dit is onderzoek over de eerste golf. Inmiddels duurt het alweer bijna een half jaar langer, zitten we in een strengere lockdown en is er voorlopig nauwelijks perspectief op verbetering. De afgelopen tijd horen we steeds vaker dat studenten écht in de knel zitten.”

Dat beeld komt ook naar voren in de verhalen die de studentenorganisaties verzameld hebben, zegt fractievoorzitter van Lijst Calimero Rozemarijn Gierkink. Uit de verhalen blijkt dat studenten bang zijn om weggestuurd te worden van de studie die ze echt graag willen doen, motivatie- en concentratie problemen ervaren, of op het randje van een depressie zitten.

‘Nog nooit op universiteit geweest’

Gierkink: ,,Het is niet verrassend dat het zo slecht gaat met eerstejaarsstudenten. Hun sociale leven is weggevallen, ze zitten opgesloten op hun kamer en hebben veelal alleen online college”.

Eén van de studenten die zijn verhaal instuurde schrijft: ,,Er wordt van me verwacht het BSA te halen van een universiteit waar ik nog nooit ben geweest”.

Jongman: ,,Het is toch absurd dat studenten straks een BSA krijgen terwijl ze de studieadviseur nog nooit in de ogen hebben kunnen kijken”.

Over de rug van studenten

Jongman en Gierkink vinden dat de RUG over de rug van de mentale gezondheid van haar studenten gaat als het BSA wordt gehandhaafd. ,,De RUG stelt dat studenten meer punten halen dan ooit en dat het BSA daarom gehandhaafd kan worden, maar dit is over de rug van de mentale gezondheid van haar studenten. Het is de plicht van de universiteit zorg te dragen voor hun welzijn. Dit is een kans voor de RUG om haar verantwoordelijkheid te nemen en het BSA dit jaar te schrappen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen