Het Loket Leefbaarheid staat met ingang van het nieuwe jaar open voor alle inwoners van de provincie Groningen. Het is in trek. Maandelijks komen er tientallen aanvragen om subsidie binnen.

Per project kan maximaal 10.000 euro aangevraagd worden. Tot dit jaar konden alleen inwoners van het aardbevingsgebied gebruik maken van de regeling die loopt tot 2025 stelt Rik van Niejenhuis. Hij is directeur van Groninger Dorpen waar het loket is ondergebracht. ,,Er wordt ontzettend veel op gereageerd.’’

Vanaf 1 januari 2021 geldt wel een cofinancieringseis van 20 procent. Komend jaar is er 1.150.000 euro beschikbaar: 850.000 euro voor het aardbevingsgebied en 300.000 euro voor de rest van Groningen.

Leefbaarheid

Het geld komt ten goede om de leefbaarheid in dorpen, wijken, buurten en straten te vergroten. Er kunnen geen bijdragen worden aangevraagd voor exploitatie- of onderhoudskosten of voor het aflossen van schulden. Ook mag de subsidie niet in de plaats komen van reguliere financiering.

,,Het gaat vrij breed. Hoofdzaak is dat de leefbaarheid wordt vergroot.’’ Dorpshuizen worden ondersteund zoals in Ganzedijk, Stitswerd en Woltersum. Jongerencentra krijgen hulp zoals in Den Andel. Sportclubs in onder meer Bad Nieuweschans, Sappemeer, Spijk Warffum kregen een bijdrage. Begrafenisverenigingen kregen geld om kleding voor dragers aan te schaffen. Om een begraafplaats kon een nieuw gietijzeren hek komen. De PKN-kerk in Baflo ontving subsidie net als de Schildmeer Zeeverkenners. ,,Projecten op het gebied van duurzaamheid worden ondersteund.’’

Geld terug in de pot

Veel werk kon dit jaar niet worden uitgevoerd. ,,We kregen het afgelopen jaar veel geld terug in de pot. In verband met corona konden projecten niet uitgevoerd worden. Als de aanvraag is goedgekeurd dan blijft dat geld staan.’’

Groningers kunnen hun aanvraag indienen bij Groninger Dorpen. Die worden beoordeeld door bewoners uit het gebied en een medewerker van de provincie. Deadline voor indienen is elke eerste maandag van de maand. ,,We denken mee bij het opstellen van een goede aanvraag en helpen ook bij de verdere begeleiding zoals bij zoeken naar aanvullende financiering.’’

Toekomst van Groningen

Het fonds is eind 2014 opgericht en valt onder het Nationaal Programma Groningen. Dat is een samenwerkingsverband waarin het Rijk, de provincie, gemeenten en inwoners nadenken over en investeren in de toekomst van Groningen.
Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen