Groningen Airport Eelde praat met Defensie over uitbreiding rol in militair luchtverkeer (update)

Groningen Airport Eelde. Foto: Archief/DVHN

Groningen Airport Eelde (GAE) voert ‘verkennende gesprekken’ met Defensie om te kijken of de luchthaven een grotere rol kan krijgen in het militaire luchtverkeer.

Eelde zou onder meer graag fungeren als uitwijkluchthaven voor Defensie, bij oefeningen boven Noord-Nederland. ,,Vliegtuigen nemen tijdens oefeningen extra brandstof mee, omdat ze moeten uitwijken naar Volkel als ze niet terecht kunnen op de basis in Leeuwarden’’, zegt GAE-woordvoerder Lizette van Dijken. ,,Dat kan efficiënter, door Eelde te gebruiken. Voor Defensie een kostenbesparing en ons zou het financieel iets opleveren.’’

Op dit moment heeft GAE echter geen vergunning voor militaire vluchten anders dan transport van personeel. Het overleg met Defensie is nog pril, benadrukt Van Dijken. ,,Ik kan nog niets zeggen over types toestellen die we naar Eelde zouden kunnen en willen halen.’’

‘Momenteel geen plannen’

Defensie kon woensdag nog niet reageren. Donderdagochtend laat een woordvoerder weten dat de krijgsmacht ‘kennis heeft genomen’ van de berichtgeving.

Hij schrijft: ‘Defensie is uitgenodigd door vertegenwoordigers van Groningen Airport Eelde om over dit onderwerp te praten. Er zijn momenteel geen plannen voor militair medegebruik van dit vliegveld. Daarom is het te vroeg om in te gaan op de concrete vragen die u hierover stelt.’

Grote ambities in ‘ongelijk speelveld’

GAE, afhankelijk van financiële steun van de regionale aandeelhouders, wil graag dat het rijk ruimere mogelijkheden voor de luchthaven vaststelt. Dat schrijft de directie in een reactie of zienswijze op de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). ‘Eelde’ heeft de ambitie om de rol van nationale opleidingsluchthaven uit te breiden met groot lesverkeer en lesverkeer met jet-toestellen. Samen met meer militair luchtverkeer wil GAE zo de ‘maatschappelijke functie’ van het vliegveld verstevigen.

In de ontwerpnota van de minister is geen sprake van zo’n grotere rol. ‘De nota koerst aan op het continueren van de huidige tweedeling tussen de luchthavens van de Schiphol Group en de overige twee luchthavens in regionale handen (Maastricht en Eelde, red.)’, schrijft de directie van Eelde. De luchtvaartnota wordt na de zomer besproken in de Tweede Kamer.

GAE-directeur Bart Schmeink sprak vorige maand al van een ‘ongelijk speelveld’. Hij pleit voor het toevoegen van Maastricht en Eelde aan de Schiphol Group, waardoor de Nederlandse luchthavens in één systeem komen en niet concurrerend zijn - een signaal dat al langere tijd wordt afgegeven vanaf GAE.

Zorgen

Volgens bezorgde raadsleden van Leefbaar Tynaarlo zou ‘het verplaatsen van militair verkeer’ uit Leeuwarden een vooropgezet plan zijn van de nieuwe Friese aandeelhouder FB Oranjewoud, om de overlast rond de vliegbasis te verminderen.

Ontbreken luchtverkeersleider

Met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) praat Eelde over het oplossen van een capaciteitsprobleem waar sinds maart sprake van is. GAE heeft meerdere keren de openingstijden beperkt vanwege het ontbreken van een luchtverkeersleider. Vanaf 2021 moet het verkeer op vliegveld Eelde met behulp van camera’s op afstand kunnen worden geregeld. LVNL wil nieuwe luchtverkeersleiders opleiden en heeft een traject specifiek voor Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen