Johan van der Dong met brieven bestemd aan God.  foto dvhn

Mailen naar God kan nu ook, maar het briefgeheim blijft

Johan van der Dong met brieven bestemd aan God. foto dvhn

Tien jaar na dato krijgt het project Brieven aan God een vervolg. Performancekunstenaar en geestelijk vader Johan van der Dong uit Grijpskerk opent een mailadres.

Kunstenaar Johan van der Dong krijgt zijn zin. De Groninger Archieven gaat zich ontfermen over de vijf nagekomen brieven aan God die hij onlangs nog binnenkreeg.

Postnummer

Tien jaar geleden opende hij een speciaal postbusnummer in zijn woonplaats Grijpskerk, waar mensen brieven bedoeld voor God, naartoe konden sturen. Vele jaren nadat het project in de vorm van een verbrandingsritueel is afgerond, druppelden nog een handvol brieven na.

Van der Dong hoefde er niet langer over na te denken. Hij zag de nagekomen brieven als bekroning van het meest succesvolle performanceproject uit zijn kunstenaarsloopbaan. Een tastbare herinnering aan dit project leek hem op zijn plaats. Dus nam hij contact op met de Groninger Archieven. Deze week kreeg hij te horen dat deze instelling bereid is de vijf nagekomen brieven ‘tot in eeuwigheid’, zoals de kunstenaar het noemt, voor het nageslacht te bewaren.

Tentoonstelling

Of ze voor het publiek worden tentoongesteld, is nog even afwachten. Dat heeft Van der Dong naar eigen zeggen nog niet met de Groninger Archieven besproken. Morgen levert hij de brieven persoonlijk af. Hij krijgt dan tevens een rondleiding. ,,Als hiertoe gelegenheid is, zou het me niet verbazen als mijn brieven straks aan belangstellenden worden getoond.’’ Van der Dong heeft zich er wel van verzekerd dat het briefgeheim waaraan hij zeer hecht, wordt gerespecteerd. ,,Tot in lengte van jaren blijven mijn brieven hier ongeopend liggen.’’

E-mailadres

Intussen blijft Van der Dong nadenken over een verdere afronding van zijn project. Om gebruik van het oude postbusnummer te voorkomen, opende hij een e-mailadres (postbusvangod@gmail.com). Het briefgeheim is ook hier gegarandeerd. ,,De mails zijn gericht aan God en dus niet bedoeld voor mijn of andermans ogen. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat aan het mailadres een programma is gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat de mails die binnenkomen, meteen worden vernietigd.

,,Wat ik doe, is mensen gelegenheid geven hun hart te luchten. De praktijk heeft aangetoond dat ‘God’ hiervoor een heel gewild adres is.’’

YouTube

Nog liever zou Van der Dong een YouTube-kanaal openen met dezelfde doelstelling. Maar bij dit moderne medium is het briefgeheim niet op voorhand gegarandeerd. Dat weerhoudt hem er vooralsnog van, zegt hij, om hiertoe over te gaan. Om eraan toe te voegen: ,,Je moet jezelf als kunstenaar niet eeuwig willen herhalen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu