Het Martini Ziekenhuis Groningen bezuinigt de komende vier jaar 22 miljoen euro door efficiënter te werken. Daarnaast maakt het bestuur zich zorgen over de afrekening van de coronakosten, die negatief uitpakt voor het ziekenhuis.

Volgens financieel bestuurder Tamara Kroll kost het plan om 22 miljoen euro om te buigen een nog onbekend aantal banen, maar kan dat zonder gedwongen ontslagen.

Een extern adviesbureau heeft de financiële situatie van het grootste algemene ziekenhuis van het Noorden de afgelopen tijd onderzocht. Het Martini Ziekenhuis is de laatste jaren fors gegroeid in aantallen patiënten, deels doordat het UMCG de basiszorg afstoot. Dat heeft geleid tot langere wachtlijsten, maar de financiële zorgen nemen ook toe. ,,De kosten worden langzaam hoger en lopen niet meer in de pas met de inkomsten’’, zegt Kroll.

Jarenlang gezonde financiën

Het ziekenhuis was jarenlang financieel gezond en heeft een behoorlijk eigen vermogen, maar boekte vorig jaar een verlies van 9 ton op een totale omzet van 363 miljoen euro. Kroll: ,,We moeten als ziekenhuis eigenlijk een positief resultaat van zo’n 1,5 procent maken om geld over te houden voor noodzakelijke investeringen. Daarom hebben we met de medisch specialisten en andere partijen een plan gemaakt.’’

Dat plan houdt in dat er meer operaties worden gedaan in kortere tijd. De ligduur van patiënten kan omlaag door meer ingrepen in dagbehandeling te doen. ,,Verder verwachten we te kunnen besparen op personeelskosten door minder werkgroepen te hebben en onze kliniek efficiënter in te richten. De kosten van laboratoriumonderzoek willen we omlaag brengen door minder onnodige onderzoeken te doen. En we lopen het hele huishoudboekje weer eens door of we dingen niet slimmer kunnen aanpakken.’’

Meer zorg nodig

Vanwege het groeiende aantal ouderen en andere mensen die zorg nodig hebben in de regio Groningen en Noord-Drenthe, wordt de druk op het Martini Ziekenhuis de komende jaren groter. Met de zorgverzekeraars is ook afgesproken dat het Martini groeit, terwijl andere ziekenhuizen zoals Treant in Drenthe en UMCG juist moeten krimpen.

,,Die groei hopen we vooral dicht bij de mensen thuis te realiseren’’, zegt Kroll. ,,Daarvoor moeten we samenwerken met huisartsen en andere partijen zoals de ouderenzorg, thuiszorg en andere ziekenhuizen.’’

Complicerende factor is nog wel de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan. Door de afschaling van de zorg om ruimte te maken voor coronapatiënten, heeft het ziekenhuis minder gewone zorg kunnen verlenen. ,,We zitten op zo’n 89 procent van de normale productie, wat over het hele jaar nog vrij goed is’’, zegt Kroll.

Zorgen over verzekeraars

De vooruitzichten voor komend jaar zijn door de coronacrisis moeilijk in te schatten, stelt de bestuurder. Kroll noemt het zorgelijk dat de contracten met de zorgverzekeraars pas laat rondkomen.

Daar komt bij dat het Martini Ziekenhuis ontevreden is over de vergoeding van de extra coronakosten dit jaar van de zijde van de zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is landelijk onderhandeld over een regeling, maar daar komen de ‘groeiziekenhuizen’ die zelf naar verhouding weinig coronapatiënten hebben gehad bekaaid van af. Kroll: ,,We hebben net als andere regio’s moeten afschalen, terwijl in onze regio in de eerste golf naar verhouding weinig besmettingen waren. De regeling pakt zo uit dat je meer geld krijgt als je meer coronapatiënten behandelt.’’

In de berekeningen wordt uitgegaan van wat ziekenhuizen in het jaar 2019 aan zorg hebben verleend. Dat pakt ongunstig uit voor ziekenhuizen die groeien. ,,We hebben in de eerste maanden van dit jaar, nog voor de coronapandemie, gezien dat we alweer meer patiënten en behandelingen hadden dan het jaar ervoor.’’

Rode cijfers

Kroll kan nog geen bedragen noemen. ,,Maar zoals het nu lijkt dreigen we dit jaar in de min te komen, terwijl van tevoren is gezegd dat geen enkel ziekenhuis door de coronakosten rode cijfers zou schrijven’’, zegt de bestuurder.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen