Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Ruim de helft van de Kamervragen wordt niet op tijd beantwoord. 'Ik moet dan vragen stellen over de gaswinning in Groningen, terwijl de Kamer die informatie sowieso moet krijgen'

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Foto: ANP/Bart Maat

Een recordaantal schriftelijke Kamervragen zorgt voor veel druk op de ministeries. Vorig jaar werden maar liefst 3078 vragen ingediend, iets meer dan de helft werd niet op tijd beantwoord.

De functie van Kamervragen is het verzamelen van informatie om de regering te controleren of om wetten te maken, maar als Kamerlid wil je ook graag laten zien dat je werk maakt van je beloftes en dus kritische vragen stelt over de onderwerpen die jouw achterban belangrijk vindt.

Kamervoorzitter Kadija Arib waarschuwt de Tweede Kamer al langer zichzelf een beetje in toom te houden met het stellen van Kamervragen en het indienen van moties. ,,Alles wat je veel gebruikt, verliest aan kracht’’, zei ze vorig jaar nog in een interview.

De afgelopen vijf jaar stijgt het aantal vragen met bijna dertig procent. In 2019 wordt het toppunt bereikt. Nog nooit eerder werden zoveel schriftelijke Kamervragen ingediend.

Slechte informatievoorziening

SP-Kamerlid Sandra Beckerman, van wie 44 Kamervragen te laat werden beantwoord, heeft er onlangs in de Tweede Kamer een punt van gemaakt. ,,Het is een groot probleem. De controlerende macht moet de regering controleren en dat is lastig als je vragen niet worden beantwoord.”

Het is onderdeel van een breder probleem, zegt het SP-Kamerlid. De informatievoorziening aan de Tweede Kamer rammelt; het kabinet geeft te weinig informatie uit zichzelf. ,,Ik moet dan vragen stellen over de gaswinning in Groningen of de versterkingsoperatie daar, terwijl de Kamer die informatie sowieso moet krijgen.” Kamervoorzitter Khadija Arib heeft daarover recent een brief aan premier Mark Rutte gestuurd.

Volgens Beckerman zijn niet alle te laat beantwoorde vragen een probleem. Ze noemt het ‘soms logisch’ dat antwoorden langer op zich laten wachten dan de vereiste drie weken. ,,Soms moeten dingen uitgezocht worden. Dat is ook prima.” Dat de antwoorden lang op zich laten wachten omdat er te veel Kamervragen worden gesteld, bestrijdt Beckerman. ,,Ik stel inderdaad veel vragen. Ik ben ook controleur van de macht, daar ben ik voor aangesteld. Maar ik ben er niet rücksichtslos mee.”

Cursus indienen

Toch heeft de SP - Beckerman’s partij  - in 2019 veruit de meeste vragen ingediend (622), gevolgd door de PvdA (539) en VVD (422). Het hoge aantal ingediende vragen bij de VVD is grotendeels te verklaren door het aantal zetels (32) dat de partij bezit.

Bij de SP en PvdA lijken ze echter een cursus indienen gekregen te hebben: gemiddeld worden er bij de Socialistische Partij 47 vragen per Kamerlid ingediend en bij de PvdA 67 vragen. Ter vergelijking: bij de VVD ligt het gemiddelde op ‘slechts’ 13 vragen per persoon.

,,De SP stelt veel vragen omdat mensen ons vaak benaderen met problemen”, stelt SP-woordvoerder Sarah Dobbe. ,,Ook komt het helaas voor dat vragen slecht worden beantwoord en aanvullende vragen nodig zijn. Soms moet een Kamerlid vragen blijven stellen, omdat ministeries weigeren informatie te leveren.”

Hoge werkdruk

Al die vragen leveren een flinke werklast op voor de ministeries. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de meeste vragen niet op tijd beantwoord (253) en doet er relatief het langst over om vragen te beantwoorden. ,,De departementen blijven zich inspannen om Kamervragen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden’’, vertelt een woordvoerder namens alle ministeries.

Toch gebeurt het dat beantwoording niet binnen de gestelde termijn lukt. Zo staan er op dit moment nog acht vragen uit 2019 open.

,,Er wordt altijd naar gestreefd Kamervragen op tijd te beantwoorden. Om de Kamer zo juist en volledig mogelijk te informeren is het uitgangspunt: zorgvuldigheid boven snelheid", reageren de ministeries.

menu