Meer jongeren met Halt-straf en zwaardere delicten

Landelijk daalde het aantal Halt-straffen, blijkt uit het Jaarverslag Halt 2018. Maar niet in Groningen, Drenthe en Friesland. Foto: ANP

In de drie noordelijke provincies zijn vorig jaar meer Halt-straffen opgelegd aan jongeren dan een jaar eerder. En de vergrijpen zijn zwaarder.

Toch is de criminaliteit onder jongeren in Noord-Nederland niet gegroeid, zegt relatiemanager Corrie van Dellen van het Halt-team Noord-Nederland. Hier kiezen politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming meer voor doorverwijzing naar Halt, is haar verklaring. ,,We zijn daar blij mee, want wij proberen jongeren weer op het rechte pad te krijgen.’’

Zwaardere delicten

Landelijk daalde het aantal Halt-straffen, blijkt uit het Jaarverslag Halt 2018. Maar niet in Groningen, Drenthe en Friesland. Daar kregen vorig jaar 1182 jonge Noorderlingen een Halt-straf opgelegd voor een overtreding, misdrijf of vanwege spijbelen, tegen 1106 in 2017. De delicten zijn zoals gezegd ook zwaarder: minder overtredingen en schoolverzuim, meer misdrijven als diefstal, mishandeling en sexting-zaken.

Daarom is het volgens Van Dellen des te belangrijker dat jongeren die over de schreef gaan bij Halt terecht komen. Met gesprekken, opdrachten en taakstraffen probeert de organisatie te voorkomen dat jongeren verder afglijden. Van Dellen: ,,Dat werkt. Wij kijken of een delict op zich staat of dat er meer aan de hand is. Is er bijvoorbeeld sprake van middelen gebruik of zijn er andere problemen en is hulpverlening nodig? We spreken ouders ook aan op hun verantwoordelijkheid.’’

Lichtere vergrijpen vaak niet opgepakt

Dat landelijk gezien de instroom is gedaald wijt de organisatie grotendeels aan gebrek aan capaciteit bij de politie. Lichtere vergrijpen worden vaak niet opgepakt. ,,Het team Noord-Nederland heeft goede contacten met de politie. Na de reorganisatie daar lijkt de rust teruggekeerd en worden weer meer zaken doorverwezen naar Halt en lik op stuk (ZSM).’’

Schoolspreekuren in Groningen en Emmen

Halt heeft meerdere preventieve projecten. Het nog vrij nieuwe schoolspreekuur - bedoeld om schorsing of aangifte na spijbelen, vernieling, een vechtpartij of het uitschelden van een leraar te voorkomen - is een succes. Op steeds meer scholen zijn Halt-medewerkers aanwezig voor gesprekken met leerlingen. Ze worden door de schoolleiding aangemeld na incidenten als agressie, vernieling of te laat komen.

In Noord-Nederland is in Emmen een dergelijk spreekuur in de opstartfase, in Groningen loopt het project sinds een jaar op het Diamantcollege. ,,De ervaringen zijn hier positief. Volgens de schoolleiding heerst er meer rust en het vertrouwen van jongeren in de Halt-medewerkers groeit’’, aldus Van Dellen

Het schoolspreekuur is geen overbodige luxe: Uit een onderzoek eind 2018 bleek dat bijna een kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs zich op school minder veilig voelt dan drie jaar geleden.

Sexting

Vorig jaar zijn 98 jongeren in Nederland naar Halt verwezen in verband met sexting, het ongevraagd doorsturen van naaktfoto’s en afbeeldingen van anderen, profielmisbruik of seksuele pesterijen via internet. In Noord-Nederland kregen vijf jongeren hiervoor een (taak)straf opgelegd.

menu