Er moeten in Het Hogeland drie praktijkcentra komen voor laagopgeleide inwoners. Dat zeggen meerdere scholen en Werkplein Ability.

Ze hebben plannen voor Vakland Het Hogeland, zoals ze het noemen. Vakland houdt in dat er op drie plaatsen in de gemeente een Praktijk,- Leer- en Ontwikkel Centrum (PLOC) komt waar mensen die niet goed zijn in theorie in de praktijk een vak onder de knie kunnen krijgen. Na een jaar moeten ze met een certificaat of diploma een verdere stap zetten naar betaald- of vrijwilligerswerk, maar het mag ook als onderdeel van een hobby.

Baan vinden of vervolgopleiding

Doel is jaarlijks negentig mensen op te leiden. ,,We hopen dat zo meer mensen een baan vinden, ze beter meedraaien in de maatschappij, een vervolgopleiding willen volgen, minder mensen in bijstand komen en ze gelukkiger worden’’, zegt Ernst Ottens, directeur van Werkplein Ability, een van de initiatiefnemers.

Uithuizen, Winsum en Warffum

De drie centra moeten komen in Uithuizen (bouw en techniek), Warffum (ICT en innovatie) en in Winsum (zorg, groen, horeca en toerisme). Dat zijn plaatsen die gemakkelijk met de trein bereikbaar zijn. Er zijn geen nieuwe gebouwen voor nodig. In Uithuizen kan voor bouw en metaal gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van Ability, dat al gereedschap en machines heeft staan. In Warffum kan de ICT-tak een plek vinden in de bibliotheek in samenwerking met Het Hogeland College en in Winsum wellicht bij Terra, zorgcentrum Winkheem of bij instellingen en bedrijven.

Migranten

De plekken zijn geschikt voor inwoners die praktisch opgeleid willen worden, en ook voor voortijdig schoolverlaters en mensen met een migratieachtergrond, zegt Ottens. ,,Zij zijn de Nederlandse taal vaak nog niet machtig en kunnen daar in de praktijk een vak leren.’’ Een website moet in een oogopslag duidelijk maken waar alle werk- en stageplaatsen te vinden zijn.

Kosten: 4,5 miljoen euro

Vakland Het Hogeland is een initiatief van onder meer Het Hogeland College, Terra, Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool, Ondernemersplatform Het Hogeland, Biblionet, Dorpsbelangen Warffum en Werkplein Ability/gemeente het Hogeland. Samen hebben ze bij het Nationaal Programma Groningen (NPG) een aanvraag ingediend voor financiering. Kosten: 4,5 miljoen euro voor drie jaar, waarvan het NPG bijna 3 miljoen zou moeten betalen, de rest leggen ze zelf op tafel. In december weten ze of het door kan gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen