Meerjarenplan tegen problemen Eems-Dollard

Het Rijk en de provincie Groningen hebben met ‘Eems-Dollard 2050’ een meerjarig programma opgesteld om de ecologie van dit natuurgebied te verbeteren. Hiermee willen de partijen de natuurwaarden en de economische activiteiten verbeteren.

Het plan is vandaag vastgesteld door Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen.

In de Eems-Dollard zijn verschillende ecologische problemen. Zo is er te veel slib en zijn er te weinig geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water.

Onder andere deze zaken zijn vorig jaar november in kaart gebracht met het MIRT-onderzoek ‘Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans’. Naar aanleiding van de resultaten heeft de minister gekeken naar wat er moet gebeuren om de kwaliteit van Eems-Dollard op te krikken.

In het programma staan afspraken over samenwerking, uitvoering en financiering, met een concrete uiwerking tot en met 2020. Een kleine greep uit de gewenste resultaten:

- Langs de rand van het Eems-Dollard estuarium liggen nieuwe leefgebieden voor kenmerkende flora en fauna van de Eems-Dollard, in combinatie met dijkversterkingen.

- In verschillende pilots is ervaring opgedaan met nieuwe manieren om slib uit de Eems-Dollard te halen, te bewerken en een nieuwe toepassing te geven. Als voorbeeld: het slib wordt omgezet in klei, dat gebruikt wordt bij dijkversterkingen.

- Er is inzicht in kosten en baten van concepten om slib te verwerken, die passen bij de ambitie om jaarlijks 1 miljoen kuub slib uit het estuarium te halen en een nuttige toepassing te geven

Naast de gedetailleerde invulling dat het programma voor de komende vier jaar biedt, geeft het een doorkijk naar de periode tot 2050. Zodoende kan er volgens de provincie en het Rijk een streefbeeld worden gecreëerd van hoe de natuur er tegen die tijd uit moet zien. De partijen geven tevens aan dat als er tegen die tijd meer kennis beschikaar komt die een andere kijk op de zaak geeft, het programma kan worden bijgesteld.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.