De voormalige school in Visvliet kent sinds kort nieuwe bewoners. Zij openen hier op een termijn een toevluchtsoord voor mensen met verschijnselen van stress en burnout.

In 2013 sloot de voormalige School met de Bijbel in Visvliet haar deuren. De afgelopen jaren zetelde hier een softwarebedrijf. Sinds medio januari wordt de school bewoond door het echtpaar Jasja Nottelman (51) en Harry Veenstra (52) en hun jongste zoon (19).

Nottelman is actief als (studenten-)pastor in Groningen, Utrecht en Amsterdam en Groningen. Ze kent met name veel jonge predikanten met verschijnselen van stress en burnout. Samen met haar man wil ze in Visvliet een toevluchtsoord bieden aan onder andere predikanten en mogelijk ook aan hun gezinnen.

Vriendelijk groeten

,,Visvliet is een klein en rustig dorp, waar iedereen elkaar kent. Ook mensen die van buiten komen, worden op straat vriendelijk begroet. Je kunt hier eindeloos wandelen en fietsen. Dit dorp is bij uitstek geschikt om te dienen als toevluchtsoord voor mensen die last hebben van stress’‘, menen Nottelman en Veenstra. ,,Voorgangers die kampen met fysieke en/of mentale problemen, kunnen hier straks langere of kortere tijd verblijven om bij ons even op adem te komen.’‘

Stiltecentrum? Niet echt!

De voormalige school die 540 vierkante meter beslaat, omvat een gang, vier klaslokalen en een vijftal andere ruimtes. De eigenaren bewonen zelf het achterste lokaal. De andere ruimtes worden onder meer ingericht tot semi-horecakeuken, een bibliotheek met daarin veel boeken en langspeelplaten en verblijfruimten voor de gasten.

 Jasja Nottelman wijst er nadrukkelijk op dat de School, zoals zij het pand hebben genoemd, niet gaat dienen als reguliere bed and breakfast. ,,In deze regio zijn al volop B & B’s. Wij hopen met deze bedrijven nauw te gaan samenwerken. We hopen in de school straks ook theater-, muziek en trainingsdagen te houden. Deelnemers brengen we dan onder in de verschillende accommodaties.’‘

Handen uit de mouwen

De familie Nottelman-Veenstra wil de gasten die straks bij haar verblijven, tijdelijk opnemen in het eigen gezin. ,,Vooral als op de opvang wat langer duurt, vragen wij onze gasten om af en toe zelf de handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld door een dagje te koken, te werken in de moes- en bloementuin die we gaan aanleggen of de ramen te lappen. ,,Juist dit soort activiteiten kan bijdragen aan het fysieke herstel dat we beogen.’‘ Gastvrouw Nottelman is beschikbaar om in gesprek te gaan met de gasten over zaken waar ze tegenop lopen in het leven.

‘Glazen huis’

Volgens Nottelman leven predikanten in een glazen huis. De omgeving verlangt veel van hen. ,,Een predikant moet zijn tijd verdelen tussen het werk in de gemeente en het eigen gezin. Vooral bij een beginnende voorganger kan dat leiden tot spanningen. Zeker als zich conflicten voordoen in de gemeente.’‘

De nieuwe eigenaren betitelen de School die zij bewonen in Visvliet, liever niet als stiltecentrum. Veenstra - van beroep maker van websites - is verwoed verzamelaar van langspeelplaten. ,,Ik houd ervan om hardmuziek te draaien. Dat past niet in een stiltecentrum.’‘

Voor de verhuizing naar Visvliet woonde de familie ruim 22 jaar in IJsselstein. Veenstra komt van oorsprong uit Noordhorn. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik ooit terug wil naar de provincie Groningen. Hier voel ik me thuis.’‘ De nieuwe dorpsbewoners kregen in Visvliet een warm onthaal. ,,Het dorp lijkt blij te zijn met ons.’‘

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen