De mensenhandel en de aanpak daarvan onttrekken zich meestal aan het oog van de inwoners van Ter Apel en tasten de orde in het dorp niet aan.

Dat zegt burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde. ,,De smokkelaars laten asielzoekers meestal al los voor de Duitse grens en aanhoudingen vinden daar vaak ook plaats’’, zo stelt hij.

Velema reageert op het bericht dat het aantal aangehouden mensensmokkelaars in het afgelopen jaar is gestegen en dat een betrekkelijk groot deel van die smokkelaars mensen wilden afleveren bij het asielcentrum in Ter Apel, de entree voor vluchtelingen in Nederland.

Absoluut geen broeinest

,,Maar tot verstoring van de openbare orde in het dorp leidt dit dus niet of nauwelijks’’, zo benadrukt hij. ,,Het asielcentrum is dan ook absoluut geen broeinest van mensenhandel zoals in media wordt gesteld. Daardoor krijg je een beeldvorming waar ik absoluut niet blij mee ben. Het is waar dat een kleine groep bewoners van het asielcentrum overlast veroorzaakt in het dorp. Daar treden we op allerlei manieren tegen op. Maar mensenhandel en de aanpak daarvan onttrekken zich aan de lokale situatie.’’

De asielzoekers die naar Ter Apel zijn gesmokkeld en aankloppen bij het asielcentrum, worden overigens gewoon opgevangen. ,,Iedereen die asiel aanvraagt en de procedure gaat doorlopen, heeft recht op die opvang’’, zegt woordvoerster Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Volgens haar weet het COA heel soms dat de asielzoekers via mensenhandelaars in het asielcentrum zijn terechtgekomen, maar meestal niet. ,,Maar in alle gevallen bieden we opvang aan.’’

Engbers zegt dat het weleens voorkomt dat iemand die naar Ter Apel is gekomen, al dan niet gesmokkeld, daar toch afziet van een asielaanvraag. ,,Dit omdat hij of zij zich een ander beeld had gevormd van Ter Apel of Nederland. Ook hier geldt dat iemand het recht heeft om af te zien van een aanvraag.’’

Strafkamer voor mensenhandel

De rechtbank Noord-Nederland heeft een speciale strafkamer voor mensenhandel. Slechts enkele keren per jaar zijn er strafzaken rond mensensmokkel richting Ter Apel. Vaak zijn de verdachten familieleden of kennissen van degenen die asiel aanvragen. Strafzaken waarbij verdachten mensen naar Ter Apel brachten in ruil voor veel geld, zijn er niet geweest.

Vorig jaar september werd een man uit Moldavië tot 30 maanden celstraf veroordeeld omdat hij 34 landgenoten vanuit een tentenkamp in Frankrijk naar Ter Apel had gebracht. De omstandigheden in het tentenkamp waren erbarmelijk.

De raadsman van de verdachte stelde dat het aanvragen van asiel een mensenrecht is. Iemand die een ander helpt bij het uitoefenen van dat recht, kan nooit strafbaar zijn, zo luidde zijn mening. De rechtbank was het daar niet mee eens. Wel kreeg de verdachte een lagere straf wegens de schrijnende omstandigheden.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen