Een man wordt staande gehouden voor het overtreden van de avondklok

Naar de rechter met boete voor overtreden avondklok? Pas op: boete van 95 euro kan oplopen tot 8700 euro of zes maanden cel

Een man wordt staande gehouden voor het overtreden van de avondklok Foto: Venema Media

Wie een boete krijgt voor het overtreden van een coronamaatregel moet 95 euro betalen. Betalen is echter niet verplicht: je kunt naar de rechter. Hoe zit dat?

De eerste avondklok - afgelopen zaterdag - leverde 3600 boetes op, uitgedeeld aan mensen die zonder geldige reden na negen uur op straat waren. In totaal werden afgelopen weekeinde in heel Nederland ruim 7000 boetes uitgedeeld.

Het betalen van de boete is niet verplicht: je kunt bezwaar maken (in verzet gaan) bij het Openbaar Ministerie. Dat moet je binnen veertien dagen doen. Schriftelijk en met reden waarom je van mening bent dat de boete ten onrechte is uitgedeeld. Je kunt je ook melden bij het loket van het Openbaar Ministerie.

Er moet een bijzondere omstandigheid zijn

Dat je het niet eens bent met de avondklok, zal nooit een reden zijn om te boete kwijt te schelden. Er moet een bijzondere omstandigheid zijn die maakt dat de boete ten onrechte is opgelegd. Wanneer het Openbaar Ministerie (officier van justitie) oordeelt dat de boete terecht is uitgeschreven, wordt de zaak in handen gegeven van de rechter, in dit geval van de kantonrechter.

Die gaat de zaak opnieuw beoordelen waarbij ook zal worden gekeken naar de omstandigheden waaronder de boete is opgelegd. Is er sprake van bijvoorbeeld overmacht dan kan de boete door de kantonrechter worden vernietigd.

Meeste boetes zijn terecht opgelegd

De praktijk leert evenwel dat de meeste boetes terecht zijn en dat er dus betaald moet worden. Meestal is dat dan het bedrag dat eerder was opgelegd: 95 euro. In een enkel geval kan de kantonrechter rekening houden met een verzachtende omstandigheid en de boete bijvoorbeeld halveren.

Strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot: ,,Wij advocaten zeggen altijd dat het loont om in verzet te gaan. Het boetebedrag blijft of gelijk en er is de kans dat het iets lager uitpakt.’’

Rechter niet gebonden aan 95 euro

Maar! Er is een risico. De rechter is niet gebonden aan die 95 euro en kan besluiten een zwaardere straf op te leggen. Op het overtreden van de avondklok staat als maximumstraf: zes maanden celstraf of een boete van 8700 euro.

Zijn er dan geen juridische ontsnappingen meer mogelijk?

Advocaat Van der Goot zegt te hebben vastgesteld dat er ook mensen die in de auto zitten worden beboet voor het overtreden van de avondklok. ,,De avondklok is gebaseerd op de wet die het verbiedt om in de openlucht te vertoeven. Wie in de auto zit, vertoeft niet in de openlucht. Dit had een ontsnapping kunnen zijn, ware het niet dat de wetgever dit expliciet heeft benoemd waardoor je ook als inzittende van een auto de avondklok kunt overtreden.’’

Hoe zit het met de snelrechter?

Een andere mogelijkheid van de overheid om de coronamaatregelen te handhaven is de snelrechter. De boete wordt dan overgeslagen en de overtreder wordt direct gedagvaard om zich voor de politierechter te verantwoorden. Officier van justitie Sanne Kromdijk van het arrondissementsparket Noord-Nederland: ,,We zullen hier zeker naar kijken, want juridisch gezien kan het.’’

Toch ziet Kromdijk de inzet van de snelrechter voorlopig nog niet zo snel gebeuren. ,,Er moet dan sprake zijn van meer dan alleen een overtreding. Het kan als er bijvoorbeeld ook sprake is van geweld of dreigen met geweld gericht tegen de politie of hulpverleners.’’

Vooralsnog volstaat de boete, zegt Kromdijk. Ze voegt toe: ,,De meeste mensen betalen gewoon omdat ze ook wel inzien dat ze fout waren.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
Rechtbank
menu