Midden-Groningen moet 5,7 miljoen euro bijpassen over 2019 (en dat is een meevaller)

Wethouder Erik Drenth (financiën, Midden-Groningen), bij de presentatie van de begroting voor 2020. Het tekort over 2019 valt lager uit dan geschat. foto archief dvhn

Dat Midden-Groningen de boekhouding over 2019 afsluit met een tekort van 5,7 miljoen euro valt nog mee. Er was 6,2 miljoen euro tekort (500.000 euro meer) begroot.

Het tekort over 2019 wordt bijgepast uit de algemene reserve. Daar zit nog 12 miljoen euro in. Midden-Groningen heeft een begroting van 200 miljoen euro.

Structureel te weinig geld uit Den Haag

Wethouder financiën Erik Drenth zegt dat er vanuit Den Haag structureel te weinig geld naar de gemeenten gaat. ,,De begroting voor 2019 had al een tekort van 3,4 miljoen euro.’’

Behalve dat het rijk de hand op de knip houdt, is het tekort het gevolg van verschillende kostenposten en tegenvallers.

Jeugdzorg

De jeugdzorg blijft voor Midden-Groningen een van de grotere kostenposten.

Met name de rekeningen van de zogeheten gecertificeerde instellingen (die zonder ruggespraak met de gemeente, op kosten van die gemeente jeugdzorg mogen toekennen), zorgen voor nogal wat frustratie. Drenth zegt het gesprek met deze instellingen aan te gaan.

Meer bezuinigingen nodig

Om de begroting voor 2021 sluitend te maken moet nog 1,5 miljoen euro structureel bezuinigd worden..

Het college van B en W komt na de zomer met bezuinigingsvoorstellen, waar de gemeenteraad dan over kan beslissen.

Kwetsbaar

Drenth zegt dat de financiële positie van Midden-Groningen kwetsbaar blijft. ,,Het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve en er volgt weer een bezuinigingsronde.’’

De wethouder noemt het een goed teken dat het tekort kleiner is dan voorspeld en bezuinigingsopgave sinds februari niet is gegroeid.

Goedkeuring van de accountant

Positief is dat de jaarrekening van de gemeente Midden-Groningen voor het eerst sinds het ontstaan van de gemeente (2018) een goedkeurende accountantsverklaring heeft gekregen.

Accountant was altijd kritisch

,,Dat is een jaar eerder dan gemiddeld bij heringedeelde gemeenten’’, aldus Drenth. ,,Het is een teken dat de gemeente zich heeft wat er in- en uitgaat.’’

In het verleden was de accountant kritisch op de gang van zaken bij Midden-Groningen. ,,Daar is op gehandeld en er is verbetering opgetreden’’, signaleert Drenth. ,,Dat is een compliment voor onze organisatie en biedt een goede uitgangspositie bij het aanpakken van de tekorten.’’

Kosten coronacrisis

In de Voorjaarsbrief worden de kosten van de coronacrisis geraamd op 500.00 euro. Daarvan is de helft een structureel (jaarlijks terugkerend) nadeel.

menu