Midden-Groningen verbiedt Nedmag gebruik te maken van een dit voorjaar aangelegde ontsluitingsweg. De gemeente zegt dat er een misverstand is over waarvoor de weg bestemd is.

In maart en april legde Nedmag vanaf de Veendammerweg via de Kalkwijk een ontsluitingsweg aan.

Goed nieuws voor de inwoners van Borgercompagnie. Zeventig adressen kregen daar in februari een brief van Nedmag dat (zwaar) werkverkeer niet langer door het dorp hoefde te rijden.

Asfaltweg dwars door het veld

Vanaf Veendam is de laatste afslag van de Veendammerweg voor de Kielsterachterweg, die naar de Kalkwijk. Nedmag-verkeer komt niet op de Kalkwijk zelf uit, maar wordt naar een eigen weg geleid.

Die eigen weg is verhard en haaks daarop is een nieuwe asfaltweg in oostelijk richting, dwars door het veld naar de winnningslocatie in Borgercompagnie aangelegd.

Weg is afgesloten met een slagboom

Deze weg is afgesloten met een slagboom. Bordjes ‘eigen weg’ en ‘verboden toegang’ maken duidelijk dat deze weg niet voor het publiek bestemd is.

Nu blijkt, zo vertelde wethouder José van Schie de gemeenteraad van Midden-Groningen, dat de gemeente in de veronderstelling verkeerde dat een en ander bedoeld was voor agrarische bedrijfsvoering.

Vreemd dat werd toegestaan een nieuwe weg aan te leggen

De weg ligt op de gemeentegrens en daarom heeft Midden-Groningen er iets over te zeggen.

Midden-Groningen is tegen verdere zoutwinning door Nedmag en maakt ook bezwaar tegen het nieuwe winningsplan. Daarom was het al vreemd dat Nedmag wel werd toegestaan een nieuwe weg aan te leggen.

Weg voor werkverkeer van Nedmag

Een weg die de komende jaren gebruikt zou worden voor het operationeel houden en uiteindelijk afsluiten van bestaande bronnen, maar ook voor de aanleg van nieuwe bronnen vanaf de locatie Borgercompagnie.

Midden-Groningen heeft bij buurgemeente Veendam aangegeven dat de weg niet gebruikt mag worden. Eerst moet het bestemmingsplan middels een uitgebreide procedure worden gewijzigd en wellicht maakt Midden-Groningen dan bezwaar.

De gewraakte weg is soms de beste weg

,,Tot die tijd mag Nedmag geen gebruikmaken van de weg’’, hield Van Schie de raad voor. Om daar aan toe te voegen dat de gewraakte weg ‘mogelijk soms toch de beste weg is’ om de inwoners van Borgercompagnie te ontzien.

Om geen zwaar werkverkeer door het dorp te laten rijden kan Nedmag de eigen weg gebruiken. Midden-Groningen, hoewel not amused , knijpt dan een oogje toe.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen