In het door corona getroffen verzorgingshuis De Gelderhorst in Ede wordt vol lof gesproken over datgeen waar ook in Groningen behoefte aan is: de hulp van militairen.

Het zijn er vier. Dat klinkt misschien niet veel voor een verzorgingscentrum waar bij elkaar opgeteld plek is voor meer dan 150 oudere doven, maar de militairen zorgen volgens woordvoerder Monte Gardenier van De Gelderhorst voor een enorme verlichting van de last op de schouders van het personeel. Het centrum in Ede is enorm zwaar getroffen door corona. Op 18 bewoners na is iedereen positief getest; zeker elf mensen zijn al aan het virus bezweken.

Uitbraak van ebola

Omdat ook veel personeel met de ziekte thuis zit, was de komst van de militairen vorige week enorm welkom, zegt Gardenier. ,,Je brengt in één klap een hoop ervaring en kennis binnen”, zegt Gardenier. ,,Van virussen en pandemieën heb je als verzorgingshuis geen verstand. Maar deze mensen hebben geholpen bij de uitbraak van ebola in West-Afrika en bij de eerste coronagolf in het voorjaar hielpen ze ook al in verzorgingshuizen.”

Van de vier medisch geschoolde militairen die in Ede werken, voert er een daadwerkelijk verpleegkundige handelingen uit aan het bed. De andere drie zorgen ervoor dat de boel zo georganiseerd wordt, dat de uitbraak niet nog groter wordt. Slimmere looproutes inrichten, nieuwe ontsmettingsposten oprichten, meelopen met personeelsleden en hen instrueren.

Gewend aan strenge regels

,,Je merkt echt dat ze gewend zijn aan hele strenge regels en aan drillen”, zegt Gardenier over de militairen. ,,Ze zijn heel gestructureerd en weten van aanpakken. Het is hier nu tjak, tjak, tjak. Iedereen weet nu wat er van hem of haar verwacht wordt.” Elke dag verdwijnt de angst een beetje meer uit het centrum, merkt Gardenier. ,,Het personeel zegt: ik voel me veiliger dankzij de militairen. We hebben de regie weer terug.”

Op de kazerne in Havelte wordt er rekening mee gehouden dat áls er militairen worden ingezet in de verzorgingshuizen in Groningen, er een beroep op hun verpleegkundigen wordt gedaan. Zeker is dit nog niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen