Miljoenen naar bevingsgebied om cultureel erfgoed te beschermen

Ingrid van Engelshoven. Foto: ANP

Het Rijk stelt vijftien miljoen euro extra beschikbaar om het cultureel erfgoed in Groningen te beschermen tegen de gevolgen van de gaswinning. Dat maakten minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en gedeputeerde Fleur Gräper donderdagmiddag bekend in Appingedam.

Voor eigenaren van rijksmonumenten worden twee subsidiefondsen opgezet, voor regulier en groot onderhoud. Daarin komt vijftien miljoen euro, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. De provincie en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) leveren elk nog eens 1,35 miljoen euro en in de pot komt ook de 2 miljoen euro die het ministerie eerder al beschikbaar stelde .

„Erfgoed is belangrijk”, zei Van Engelshoven. „Ik ben een lange-afstandswandelaar. Ik loop vaak van kerktoren naar kerktoren. Herkenbare punten in het landschap. Het is belangrijk om de handen ineen te slaan om dat te behouden.”

Ze verwees nog even naar haar eigen jeugd. „Ik ben in Delfzijl geboren maar ik ben hier gedoopt, in het katholieke kerkje van Appingedam.”

Daarnaast stort de provincie een extra 2,15 miljoen euro in het Cultuurfonds voor monumenten Groningen. Eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten kunnen bij dit fonds een lening krijgen voor het onderhoud van hun woning.

Het gaat slecht met het erfgoed

Het gaat slecht met het cultureel erfgoed op de gasbel. Bijna alle rijksmonumenten hebben schade , bleek in 2015 uit cijfers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Bovendien heeft veel van het Groninger erfgoed geen monumentale status. Panden zonder zo’n status genieten minder tot geen bescherming en kunnen daardoor gemakkelijk worden gesloopt. Mogelijk zal 60 tot 80 procent van de Groninger huizen vanwege de gaswinning moeten worden gesloopt, meldde de provincie onlangs.

Gemengde gevoelens

„Ik sta hier met gemengde gevoelens”, reageerde voorzitter Derk Kremer van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren na de presentatie van de twee D66-bestuurders. „Dit kan een goede impuls zijn maar we zijn er nog lang niet. Het is een stap in de goede richting. Laten we hopen dat er nog vele volgen.”

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren stuurde deze week een brandbrief over het lot van het erfgoed naar minister Van Engelshoven. De club uit in de brief zijn zorgen over de hoeveelheid panden die worden gesloopt en over de onzorgvuldige manier waarop dit gebeurt.

Lancering Erfgoedloket

Minister Van Engelshoven lanceerde donderdag ook het Erfgoedloket Groningen, dat overigens sinds januari 2018 al operationeel is. De mensen van dit loket zullen helpen bij de uitvoering van de subsidieregelingen. Eigenaren van monumentale gebouwen kunnen met vragen en voor advies bij hen terecht. Het Erfgoedloket zal na de zomer in elke gemeente in het aardbevingsgebied een bijeenkomst organiseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen