Miljoenen stromen naar Eems-Dollard

Van ‘behoud’ naar ‘verbeteren’. Het lijkt een kleine stap, maar voor de natuur in de Eems en Dollard is die statuswijziging voor het gebied een wereld van verschil.

Vooral in de natuur- en milieubeweging werd gisteren dan ook met gejuich gereageerd op dit nieuws van het ministerie van economische zaken. Het Eems-Dollardgebied stond al op de nominatie om te worden aangewezen als Natura2000-beschermingszone, maar met als inzet ‘behoud’.

Nu het ministerie die status formeel opwaardeert naar 'verbeteren', is de weg vrij voor 70 miljoen euro aan projecten ter verbetering van het leefmilieu voor plant en dier in de Eems, zegt directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging.

Voor die statuswijziging hebben natuur- en milieuorganisaties sinds 2007 gelobbyd en actie gevoerd onder het motto ‘Red de Eems!’. ,,Dit voelt voor ons als een beloning’’, zegt Berkhuysen. ,,We zijn ontzettend blij en dankbaar dat het belang van een gezonde Eems nu wordt gezien en aangepakt. Wij gaan een feestje vieren.”

Een verbeterprogramma voor de natuur in de Eems en Dollard ligt al klaar. Eerder dit jaar sloten het Rijk, regionale overheden en natuur- en milieuorganisaties hierover een akkoord. Samen pompen zij tot 2020 70 miljoen in het gebied, van Nieuwe Statenzijl tot aan Borkum.

Rond 2050 moet dat een nieuw ecologisch evenwicht opleveren in de Nederlands-Duitze zeearm. Eén van de voornaamste problemen die daarbij wordt aangepakt is de vertroebeling van het water door de sterke stroming en het intensieve baggerwerk om de drukbevaren scheepvaartroute naar de Eemshaven, Delfzijl en Emden open te houden.

Een dikke slibdeken verstikt de onderwaterflora en -fauna. Om vissen, vogels en zeehonden weer een kans te geven, hebben ondertekenaars van het Programma Eems-Dollard 2050 zich er op vastgelegd om binnen afzienbare termijn jaarlijks 1 miljoen ton slib uit het stroomgebied te halen en een nieuwe commerciële herbestemming te geven.

Nu al loopt er een proefproject met een ‘kleirijperij’ om het vrijkomende materiaal op te werken tot waardevolle grond voor de Veenkoloniale landbouw. Komend jaar start baggeraar Van den Herik, die momenteel de vaargeul van de Noordzee naar de Eemshaven op diepte brengt, een nieuw bedrijf in Delfzijl dat (wegen)bouwmateriaal uit slib moet winnen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.