De provincie doet 4 miljoen euro in de pot voor bedrijven en overheden die woningen van het gas afhalen en aansluiten op een warmtenet.

De bedoeling is dat dorpen en wijken in Groningen in 2050 aardgasvrij zijn. Huishoudens moeten overstappen op andere manieren van verwarmen en koken. Hierover zijn afspraken gemaakt in de landelijke Klimaatwet.

Gedacht wordt aan het gebruik van restwarmte die in industriële processen vrijkomt bij bedrijven. Deze restwarmte valt via leidingen te transporteren naar woningen of andere gebouwen. In Groningen zijn tal van bedrijven die grootschalige productie van restwarmte hebben.

,,Waar het om gaat is dat de overstap naar duurzame warmte voor iedereen betaalbaar moet zijn'', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). ,,Vaak is er net wat extra geld nodig om een project rendabel te maken. Met deze 4 miljoen wil de provincie een bijdrage leveren.''

'Techniek is geen probleem'

Directeur Bert Jan Bruning van zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam sprak met de gemeente over een warmteplan voor het nieuwe gebouw van scholengemeenschap Winkler Prins en eerder het subtropisch zwembad Tropiqua. Bruning: ,,De techniek is geen probleem, maar je hebt al gauw 1 kilometer leiding, pompen en warmtewisselaars nodig. Voor je het weet ben je 1 miljoen kwijt.''

Nedmag zegt ook met meerdere bedrijven in Oost-Groningen te kijken naar een gezamenlijke alliantie om gemeenten te helpen bij verduurzaming van huizen en gebouwen. ,,Je praat over gemeenten die niet zomaar een miljoen op de plank hebben liggen'', aldus Bruning.

Aanvragen gemeenten aanzwengelen

Dat laatste wordt bevestigd door wethouder Jaap van Mannekes van de gemeente Pekela. Hij wil met een groene gasfabriek zoveel mogelijk huizen in Boven Pekela van het aardgas af te halen. ,,Onze middelen zijn beperkt. Deze subsidieregeling van de provincie brengt me op een idee. We hebben kartonfabriek Solidus Solutions die heel veel restwarmte produceert en niet ver van woningen staat. ''

Woordvoerder Jan van der Meide van de provincie laat weten dat de subsidieregeling juist bedoeld is om aanvragen aan te zwengelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen