Minima met ziek huisdier in Oldambt gratis naar dierenarts (+poll)

De gemeente Oldambt moet minima met huisdieren financieel helpen. Dat willen SP, VCP en D66. Er ligt een notitie met 42 aanbevelingen.

In de notitie pleiten SP, VCP en D66 voor een aparte pagina dierenwelzijn op de gemeentelijke website. Verregaand, vooral op financieel gebied, is de aanbeveling om een regeling Oldambtster Dierenhulp aan Minima in te stellen.

Speciale regeling voor inwoners met een minimuminkomen

Inwoners met een minimuminkomen en een ziek huisdier kunnen gebruikmaken van deze regeling. Zij mogen met één huisdier één keer gratis naar de dierenarts voor een consult. En als blijkt dat een medische behandeling noodzakelijk is, vergoedt de gemeente de helft van de kosten, stellen SP, VCP en D66 voor. De maximumvergoeding per jaar is 300 euro.

Volgens de notitie hebben dierenartsen aangegeven dat mensen met weinig geld vanwege de kosten soms te lang wachten om met hun zieke huisdier naar de dierenarts te gaan. De drie politieke partijen vinden dat gebrek aan geld geen reden mag zijn dat inwoners te laat, of zelfs helemaal niet met hun zieke huisdier naar de dierenarts gaan.

Chippen en registreren van honden, katten en konijnen verplicht

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, is het laten chippen en registreren van honden, katten en konijnen verplicht. Is het dier nog niet gechipt, dan doet de dierenarts dit gratis. Het onvruchtbaar maken van honden, katten en konijnen wordt vergoed tot een maximum tot 100 euro.

Wethouder Bard Boon (PvhN) heeft de notitie van SP, VCP en D66 doorgelezen en komt tot de conclusie ‘dat een verdiepingsslag noodzakelijk is’. ,,De financiële onderbouwing ontbreekt. Werk de notitie uit, zou ik adviseren.” Of dat in de praktijk betekent dat de notitie, in de onderste lade van het college van burgemeester en wethouders belandt, is de vraag. De raad mag zich er binnenkort over uitspreken.

Huisdier heeft een meerwaarde

De notitie komt op een moment dat de gemeenteraad de begroting 2018 heeft vastgesteld. Boon wil de notitie niet afschieten, hij noemt het zelfs een leuk idee, maar vindt dat een volgend college er maar iets van moet vinden.

Boon weet dat een huisdier een meerwaarde kan hebben voor een gezinsleven of individu. Niet alleen voor minima, maar voor iedereen. ,,Als je door omstandigheden in de bijstand bent geraakt en je hebt een huisdier, kun je daar steun aan hebben. Je hebt nou eenmaal een emotionele binding met je huisdier. Ik vind toch dat deze notitie beter moet worden uitgewerkt.”

Enkele aanbevelingen uit de notitie Dierenwelzijn Oldambt

  • De gemeente neemt een faciliterende rol in bij het tot stand komen van afspraken tussen hulpdiensten en opvangcentra over de opvang van huisdieren in geval van een (gedwongen) opname, arrestatie of huiselijk geweld.
  • Inwoners met een minimum inkomen en een ziek huisdier kunnen gebruik maken van de Oldambtster Dierenhulp regeling. Zij mogen met één huisdier één keer gratis naar de dierenarts voor een consult. Als blijkt dat een medische behandeling noodzakelijk is, vergoedt de gemeente de helft van de kosten.
  • De gemeente stelt een diervriendelijk beleid op ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor schuilstallen voor hobbydieren.
  • De gemeente stelt extra eisen aan de brandveiligheid van stallen en controleert stallen regelmatig op brandveiligheid.
  • De gemeenten neemt maatregelen die voorkomen dat amfibieën en reptielen terecht komen in straatkolken en maatregelen om sterfte tijdens de paddentrek te voorkomen. 
  • Als de gemeente een opdracht geeft tot het droogleggen of uitbaggeren van een sloot, verplicht zij de baggeraar contractueel om preventieve maatregelen te nemen die leed ten aanzien van vissen en andere dieren in de sloot voorkomen.
  • Het maaibeleid van de gemeente is gericht op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van bloemen en planten en zo min mogelijk verstoring van de fauna (broedende vogels, bijen en insecten). Dit houdt in dat er pas gemaaid wordt na de langste dag.
Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.