Minister Ollongren houdt vast aan fusie Haren met Groningen en Ten Boer

Minister Kajsa Ollongren foto: archief DvhN / ANP Bas Czerwinski

Minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) blijft achter de gemeentelijke herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer staan. De regering vindt de kwetsbare bestuurskracht en financiële positie van Haren doorslaggevend.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Ollongren op de vragen die leden van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de hoorzitting van 19 januari stelden.

Onzeker Haren

Volgens de minister is het onzeker of de recente stappen die de gemeente Haren zet om haar positie te verbeteren, voldoende zullen zijn. Net als de provincie vindt Ollongren het wenselijk om te komen tot een bestuurlijke oplossing voor alle gemeenten in de regio.

De minister stelt dat er sprake is geweest van een zorgvuldige herindelingsprocedure. Haren is nog altijd fel tegenstander van de herindeling. De gemeente meent dat de provincie de herindeling onrechtmatig heeft doorgedrukt.

Draagvlak herindeling

Tijdens de hoorzitting wilden Kamerleden van de VVD, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP en 50Plus weten of het draagvlak voor een fusie bij de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer groot genoeg is.

De minister stelt dat dit bij voorkeur het geval moet zijn, maar dat ook andere overwegingen kunnen prevaleren. Zo vindt de minister het te risicovol om te veronderstellen dat de gemeente Haren financieel en qua bestuurskracht in de toekomst op eigen benen kan staan.

Gedwongen samenvoeging

Het CDA wilde tijdens de hoorzitting weten waarom de financiële positie een gedwongen samenvoeging rechtvaardigt.

Ollongren: ,,Ik hecht eraan te benadrukken dat de financiële positie van Haren zwak was en dat het herstel daarvan weliswaar is ingezet, zoals de begroting 2018 aangeeft, maar dat de realisatie van de verbetering nog niet aangetoond is.’’

Haren financieel wankel

De minister wijst in haar antwoord op een risico-analyse waarin de provincie de conclusie trekt dat de financiële positie van Haren niet stabiel is. Dit oordeel is volgens Ollongren gebaseerd op de hoge schuldpositie, de lage solvabiliteit in combinatie met een beperkte ruimte om de belastingen te verhogen en een beperkte reservepositie.

Volgens de minister wijzen de uitkomsten van de risico-analyse erop dat Haren te weinig mogelijkheden heeft om financiële tegenvallers op te vangen.

Eerste reacties Haren

„Ik kan je zeggen dat ik hier niet blij van word”, zegt Meinard Wolters, fractievoorzitter van Gezond Verstand Haren. De partij is fel tegenstander van de herindeling.

„Er zitten in de antwoorden van de minister delen die rechtstreeks van de provincie komen. Bovendien baseert ze haar antwoorden op de begroting van 2018, terwijl er ook een meerjarenbegroting ligt.”

Vervolg procedure

De vaste Kamercommissie zal het herindelingsvoorstel op 8 maart voorbespreken voor behandeling in de Tweede Kamer. In die bespreking zal onder meer worden besloten of de Tweede Kamer nog over het onderwerp zal praten, alvorens een besluit te nemen.

Het kabinet sprak zich al eerder uit voor een fusie van Haren met Groningen en Ten Boer. De tegenstanders in de gemeenteraad van Haren sleepten toen een bestuurlijke hoorzitting uit het vuur.

menu