Ministerraad: bevingsgedupeerden hebben recht op smartengeld

Vice-premier Hugo de Jonge. Foto: ANP/Remko de Waal

Groningers die immateriële schade lijden door aardbevingen als gevolg van de gaswinning, hebben recht op smartengeld.

Dat heeft de ministerraad gisteren besloten. Gedupeerden kunnen deze zomer al een aanvraag indienen bij het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken. Het heeft te maken met ‘aantasting in de persoon’. Denk aan psychisch letsel of gederfde levensvreugde. Het gaat om wonen, welzijn en gezondheid.

Vice-premier Hugo de Jonge zegt dat huishoudens maximaal 3000 euro smartengeld krijgen. ,,Er wordt geen bewijs gevraagd van de geleden schade. Anders kom je in een enorme administratieve toestand terecht.” De Jonge zegt dat mensen hun aanvraag wel moeten motiveren. Dat staat in het advies van een commissie van juridische experts aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Advies

Het IMG in oprichting gaat kijken hoe zij dit advies overneemt. ,,De kwartiermaker van het IMG heeft zich in grote lijnen al aangesloten bij het advies”, zegt De Jonge.

Als het aan IMG ligt, wordt de vergoeding in elk geval niet gekoppeld aan vastgestelde oude schade en een uiterste datum waarop deze is gemeld. ,,Ook mensen die volgend jaar schade melden, moeten voor smartengeld in aanmerking kunnen komen’’, aldus een woordvoerder. ,,Wij laten ons inspireren door de commissie van juridische experts. Ook houden we rekening met de opvattingen van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad.’’

Deze belangenorganisaties zijn blij dat ze betrokken worden bij de uitwerking van de regeling. ,,Daar hebben we ook om gevraagd. We erkennen dat het best ingewikkeld is om de hoogte van de schade te bepalen’’, zegt GBB-voorzitter Jelle van der Knoop. ,,Eigenlijk moet je persoonlijke gesprekken voeren, maar dat lukt niet met 50.000 mensen.’’

Vergoeding

Voor GBB staat niet vast dat de vergoeding per huishouden wordt vastgesteld. ,,Wij willen dat het per persoon wordt bekeken. Wij zouden het onwenselijk vinden als mensen er om moeten vragen. Veel ouderen zullen dat niet zo snel doen. Daarom pleiten we voor een generieke regeling, Zo van: je hebt er recht op. Wil je er gebruik van maken’’, aldus Van der Knoop.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen