Moedeloos, wanhopig en zonder vertrouwen: nog steeds geen oplossing voor het gros van de Groningse bevingsslachtoffers uit de serie Ik Wacht

Bij de presentatie van het boek Ik Wacht: 101 verhalen uit het aardbevingsgebied was Minister Eric Wiebes aanwezig. Hij sprak toen met meerdere Groningers die al jaren wachten op herstel van hun huis. Foto: Kees van de Veen

Het gros van de 101 slachtoffers van aardbevingen, die vorig jaar centraal stonden in de serie ‘Ik Wacht’ van Dagblad van het Noorden , wacht nog steeds.

Dat blijkt uit een rondgang langs bijna alle geïnterviewden. ‘Moedeloos’, ‘wanhopig’ en ‘geen vertrouwen meer in de landelijke en regionale politiek’. Zo klinken de reacties een jaar nadat de Ik Wachters hun verhaal deden .

‘Wij wonen straks in een paleis, veel andere mensen zitten nog steeds in de shit’

Van degenen die nog altijd wachten zitten sommigen in een wisselwoning tot hun nieuwe huis klaar en aardbevingsbestendig is. Voor hen gloort er licht aan het einde van de tunnel. In sommige gevallen is de oude schade opgelost, maar heeft het huis alweer nieuwe scheuren opgelopen. Zij wachten dus opnieuw. Bij de overgrote meerderheid is er in het afgelopen jaar helemaal niets veranderd of is de situatie nog verslechterd.

Van de ondervraagden zijn 26 van het wachten af. Maar dat betekent in veel gevallen niet eind goed al goed. Drie van hen zijn verhuisd uit het aardbevingsgebied. Anderen hebben nu een nieuw huis of een versterkt huis, maar voelen zich enorm schuldig tegenover hun buren die nog wel in de rompslomp zitten. „Eindelijk is er na zes jaar weer perspectief, we zien ons huis nu weer groeien. Maar het is een dubbel gevoel”, zegt Martin Ettema (‘Ik Wacht’, aflevering 52). „Wij wonen straks in een paleis, veel andere mensen zitten nog steeds in de shit.”

Wiebes: ‘Er is nog veel te doen, maar er is ook veel gedaan’

Ondanks deze berichten is minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat van mening dat er afgelopen jaar veel werk verzet is. ,,Er is nog veel te doen, maar er is ook veel gedaan. Vanaf het moment dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in 2017 verantwoordelijk werd voor de schademeldingen, zijn 41.118 meldingen afgehandeld. Vorig jaar is er voor 139,5 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Er wordt bovendien hard gewerkt om de gevolgen van corona op de schadeafwikkeling zoveel mogelijk te beperken.”

Per 1 juli vervangt het Instituut Mijnbouwschade Groningen de TCMG. Mensen kunnen dan op één plek terecht om alle soorten schade te melden: materiële schade, immateriële schade en schade door waardedaling van hun huizen.

Gaskraan versneld dicht

Wiebes: ,,Als me iets duidelijk wordt uit ‘Ik Wacht’, dan is het wel hoezeer Groningers zijn geraakt door de aardbevingen en de nasleep ervan. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat het IMG niet alleen de materiële, maar ook de immateriële schade zal vergoeden. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de erkenning en daarmee hopelijk verzachting van het leed. Mijn uitgangspunt blijft dat Groningers net zo veilig kunnen wonen als mensen in de rest van het land. Dat is ook de reden dat ik de gaskraan versneld dichtdraai.”

Het dichtdraaien van de gaskraan zou het gebied veiliger maken. Dat wordt in Groningen betwist. Provincie, gemeenten, de Groninger Bodembeweging, het Groninger Gasberaad en inwoners vrezen dat dit betekent dat de versterking fors wordt teruggeschroefd. „Ik vrees dat het schadeherstel en de versterking als een nachtkaars uitgaan”, zegt Tjalling Huisman (‘Ik Wacht’, aflevering 1).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen