Moskee Groningen bedelt bij Golfstaten

De Groninger moskee ‘Islamitische Centrum Groningen’ heeft geld gevraagd uit Golfstaten Saoedi-Arabië en Koeweit.

Dit blijkt uit informatie die minister Blok van Buitenlandse Zaken openbaar heeft gemaakt over de financiering van moskeeën in Nederland vanuit conservatieve islamitische Golfstaten. Volgens het overzicht vroeg de Groninger moskee op 30 september 2015 financiële steun aan.

Aan infuus conservatieve islamitische landen

Het Islamitische Centrum Groningen staat op een lijst van 26 Nederlandse islamitische instellingen die om buitenlands geld hebben gebedeld tussen 2010 en 2016. De minister openbaart deze informatie op verzoek van de Tweede Kamer, die precies wil weten welke islamitische organisaties in Nederland afhankelijk aan het infuus hangen van conservatieve islamitische landen.

Eerder werd bekend dat ook Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Assen - Moskee El-Moslimien driekwart miljoen euro had gevraagd bij de ultraconservatieve moslims in Saoedi-Arabië. Die aanvraag zou gedaan zijn op 14 juni 2011. Volgens de Asser moskeevoorzitter is het geld nooit aangekomen bij de moskee.

‘Geen geld ontvangen’

Een oud-bestuurslid ontkende recent dat er geldstromen lopen vanuit het buitenland naar de islamitische gemeenschap in Drenthe: „We moeten het juist van kleine giften uit onze eigen gemeenschap hebben. Kijk maar naar ons gebouw: we kunnen geld juist goed gebruiken.”

Bij de Groninger moskee was gisteren niemand beschikbaar voor commentaar. Ook het moskeegebouw in Groningen aan Park Selwerd is een bouwval.

Kamer eist helderheid over de geldstromen

Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden vanwege de vrees dat daardoor de fundamentalistische variant van de islam, het salafisme, wordt geëxporteerd naar Nederlandse gebedshuizen. De financiering zou moskeeën openstellen voor invloeden van geldschieters die een onverdraagzame, radicale vorm van islam willen verspreiden, die haaks staat op de democratische waarden. De Tweede Kamer vraagt al jaren om helderheid over de geldstromen.

Volgens een vertrouwelijk memo van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) groeit in Nederland de fundamentalistische islam, mede als gevolg van buitenlandse financiering. Waren er vier jaar geleden nog 13 salafistische moskeeën in Nederland, nu zijn dat er 27. Het aantal salafistische predikers verdubbelde ruimschoots van 50 naar 110.

10 procent moskeeën krijgen buitenlands geld

Minister Blok komt nu uit zichzelf met de nieuwste informatie. Volgens Blok hebben Saoedi-Arabië en Koeweit nu geen bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van de lijsten. Geschat wordt dat zo'n 10 procent van alle Nederlandse moskeeën in Golfstaten om geld gevraagd of daadwerkelijk gekregen uit deze landen.

De website van de moskee in Groningen is onbereikbaar. De Facebookpagina van de moskee wordt wel geregeld bijgehouden. Op vragen via Facebookberichten wordt echter niet gereageerd. Ook telefonisch was er niemand bereikbaar.

Minister Stef Blok heeft vorige maand gesproken met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-Jubeir en de minister van Buitenlandse Zaken van Koeweit, Sabah Al-Khalid Al-Sabah. „Beide ministers hebben mij laten weten geen bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van de door hen verstrekte informatie.”

Minister: ik kan het niet verbieden

Blok zegt de financiering niet te kunnen verbieden: „Het ligt niet op de weg voor Nederland om toestemming te verlenen aan Koeweit of andere landen voor het al dan niet verstrekken van financiering. Wel spreekt Nederland waar nodig zorgen uit als financiering leidt tot problematisch gedrag.”

Volgens de minister is de informatie over nieuwe financieringsaanvragen sterk afgenomen. „Alle informatie die ik in de toekomst nog ontvang zal ik zo snel mogelijk beschikbaar stellen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die deze info doorspeelt aan de gemeenten. Ook zal ik het openbaar delen met de Kamer. Daarbij teken ik wel aan dat sinds 2016 de hoeveelheid informatie over nieuwe financieringsaanvragen van Nederlandse organisaties, die mijn ministerie langs diplomatieke weg heeft ontvangen, sterk is afgenomen.” Of de geldstromen zijn opgedroogd, of onzichtbaar worden gehouden, zegt de minister niet.

‘Betaler bepaalt’

„Over het algemeen is het zo dat de betaler bepaalt, waarmee een moskeegemeenschap zijn zeggenschap verliest”, zegt Ronald Sandee, voormalig analist bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) op het gebied van de radicale islam. Maar ook hij heeft nog erg veel vragen: „We weten ook niet precies hoe de procedure werkt. Je doet een verzoek bij de ambassade van Koeweit tot financiering en dan? Beoordeelt het ministerie van Buitenlandse Zaken het, of het ministerie van Religieuze Zaken? Als een van de ministeries het oppakt, wordt er dan gezocht naar staatsfinanciering of naar privé-financiering?”

Sandee kent gevallen van privé-financiering op voorspraak van politici. „Het ministerie van religieuze zaken in Koeweit wordt gecontroleerd door de Moslim Broederschap. Dit ministerie betaalt vooraanstaande leiders van moskeeën in Nederland maandelijks een bijdrage. We denken dat Koeweit een gematigd land is in de Golfregio maar de Moslim Broederschap, de politieke islam, heeft ministeries in zijn zak.”

menu