Het Mussel-Aa-Kanaal bevat veel te veel slib. Het Waterschap Hunze en Aa’s begint daarom volgend jaar een grote baggeroperatie.

Daarbij zal volgens projectleider Edwin de Gries zo’n 50.000 tot 60.000 kuub slib uit het Mussel-Aa-Kanaal worden gehaald.

Dat kanaal loopt over 17 kilometer van Musselkanaal naar Veelerveen waar het uitkomt in het Ruiten-Aa-Kanaal. Vele jaren geleden werd het voor het laatst gebaggerd. In de decennia die volgden, werd de hoeveelheid slib op de bodem groter en groter. De hoeveelheid is nu zo groot dat er bijvoorbeeld in natte tijden eerder dan gewenst hogere waterstanden kunnen ontstaan. ,,Waarbij het probleem zich vooral voordoet in het noordelijk deel van het kanaal’’, aldus De Gries.

Hij laat weten dat na de jaarwisseling eerst de kwaliteit van het slib onderzocht zal worden. ,,Dan komen we bijvoorbeeld te weten of er vervuiling in zit Aan de hand van het onderzoek bepalen we wat we met het slib doen. Later in het jaar zal het baggeren beginnen en dat zal doorgaan tot in 2022.’’

Baggeren zal doorgaan tot in 2022

Daarbij zal vermoedelijk niet al het aanwezige slib worden verwijderd maar zoveel als nodig is. ,,Het verwijderen kost veel, dat is ook een reden waarom we dat niet elke 5 jaar doen’’, aldus de projectleider. ,,We hebben voor dit project geld opzij gezet.’’

Dit jaar stak het schap veel geld in het uitbaggeren van het 24 kilometer lange Ruiten-Aa-Kanaal. De reden om daar 100.000 kuub te verwijderen, was het feit dat vaarrecreanten steeds meer moeite hadden om er over te varen. ,,Dat baggerproject is nu vrijwel afgerond.’’

Het Ruiten-Aa-Kanaal is 100 jaar oud, het Mussel-Aa-Kanaal iets ouder. Beide waterwegen werden gegraven om de afwatering in Westerwolde te verbeteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen