De bon van de afhaalchinees maakt meer inzichtelijk waarvoor je betaalt, dan de rekening die de NAM van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat krijgt voor schadeherstel en versterking in het aardbevingsgebied van Groningen.

Volgens de NAM valt onvoldoende te herleiden waar het geld precies aan wordt besteed. Het gasbedrijf wil transparantere nota’s om na te gaan of is voldaan aan de gemaakte afspraken.

Accountant maakt bezwaar

NAM-directeur Johan Atema zegt dat hij op de vingers is getikt door de accountant van het gasbedrijf. Deze staat niet langer toe dat de NAM zonder adequate toelichting miljoenen overmaakt. Blijft dat het geval dan wil de accountant een financieel jaarverslag niet meer goedkeuren. Atema heeft het ministerie van Economische Zaken verzocht rekeningen te presenteren met uitgebreidere overzichten.

Atema verklaart dat de accountant toekomstige jaarverslagen alleen goedkeurt als er meer duidelijkheid is over de kosten die het rijk bij de NAM declareert. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt na enig intern beraad dat het ministerie ‘openstaat voor een gesprek met de NAM’. ,,Het is de keuze van de NAM geweest om hierover de media op te zoeken. Wij voeren het gesprek met de NAM. Zoals we dat inderdaad regelmatig doen.’’

'Wij weten niet of we dit in de media willen hebben'

De NAM laat weten dat het ministerie al herhaalde malen is verzocht meer inzicht te geven in de kosten. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) doet de schade-afhandeling. Het IMG zegt gedetailleerde informatie over de interne kosten en toekenningen van schades te verstrekken aan het ministerie. ,,Wij zijn daar heel transparant in. Hoe het ministerie onze informatie vertaalt naar de NAM, weten we niet’’, aldus een IMG-woordvoerder.

Het ministerie wil niet ingaan op de vraag of de rekeningen uitvoerig genoeg zijn om dit te kunnen bepalen. ,,Wij weten niet of we dit in de media willen hebben’’, zegt een woordvoerder van het ministerie van EZK. Zowel de NAM als het ministerie heeft nog niet voldaan aan het verzoek van deze krant om de rekeningen te laten zien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen